(Last Updated On: 6. august 2019)

Strøbyhjemmets bevarelse

Jeg ved ikke, hvad kommunen mener med, at der ikke er nok pensionister til boligerne på Strøbyhjemmet?

Det er ældreboliger, ikke et plejehjem.

Undertegnede søgte for ca. 1 1/2 år siden, hvor jeg vidste, at der var ledige boliger, både i Strøby Egede og i Strøby, men fik afslag grundet venteliste, og samtidig mente man ikke, at vi var syge nok.

Hvor syg skal man være for at komme i betragtning til en ældrebolig?

Hvad med førtidspensionister, har de mulighed for at få en bolig på Strøbyhjemmet?

Borgmester Anette Mortensen skriver i Stevnsbladet den 23. juli, at boligerne ikke er særligt attraktive som ældreboliger. Hvad menes med det?

Vedrørende vedligeholdelse af Strøbyhjemmet, så må der kommet mange penge ind hver måned med en husleje på ca. 7.000 kr., så der havde været penge nok til hjælp af udskiftning af vinduer og efterhånden opsparing til tag.

Det er iøvrigt også dyrt bare at lade boligerne stå tomme. Selve bygningen er sund, så med lidt god vilje vil det betyde mange år endnu til gavn for pensionisterne.

Irene Madsen
Rolighedsvej 3 C
Strøby

 

Svar til Irene Madsen

Kære Irene, du stiller i dit læserbrev spørgsmål omkring tildeling af ældreboliger.

Jeg kan i den forbindelse henvise til Stevns Kommunes kriterier for tildeling af en ældrebolig, der kan findes på vores hjemmeside: (https://stevns.dk/sites/default/files/borger/kriterier_for_tildeling_af_bolig.pdf).

Du skriver at det er 1½ år siden, at du sidst søgte om en ældrebolig. Til orientering har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at forvaltningen i resten af 2019 kan udleje på almene vilkår til andre målgrupper, der passer ind med de øvrige beboere, i de ledige ældreboliger i Strøby Egede, Store Heddinge, Rødvig og Hårlev.

Jeg vil derfor anbefale, at du søger på ny.

Du spørger også ind til, om førtidspensionister kan leje en ældrebolig. Det korte svar er ja, da der i vurderingen ikke indgår indkomstforhold, men alene tages stilling til, om man opfylder kriterierne for at blive tildelt en bolig.

Spørgsmålene omkring Strøbyhjemmet vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2. halvår 2019.

Med venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

 

Skriv en kommentar