(Last Updated On: 7. november 2014)

Sporene-i-overkørslen

Sporene i overkørslen for Hårlev Hovedgade skal udskiftes. (Foto: Regionstog).

STEVNS: I perioden fra 2. november til og med 14. november vil sporarbejder ved Køge å og på Hårlev station påvirke trafikken mellem Køge og Hårlev på Østbanen. Der er Banedanmark, som skal reparere broen over Køge å samt udskifte sporene for Østbanen på broen. Samtidig udfører Regionstog sporarbejder på Hårlev station

Sporarbejdet starter med aften- og natarbejde både i Køge og Hårlev fra søndag den 2. november til og med 9. november, hvor de sidste aftentog mellem Køge og Hårlev erstattes med togbusser.

Ændrede minuttal
Fra mandag den 10. november til og med torsdag den 13. november kan der ikke køre tog mellem Køge og Hårlev på grund af Banedanmarks sporarbejder ved Køge. De fire dage vil alle tog mellem Køge og Hårlev blive erstattet med togbusser, og køreplanen ændres radikalt.

For 110R/210R Køge-Hårlev kører der togbusser på følgende minuttal: I tidsrummet 05.20 til 19.10 er der afgang fra Køge klokken 39, 00 og 09, og fra 19.30 til 00.30 er afgangstiderne fra Køge 00 og 09. For 110R/210R Hårlev-Køge kører togbusserne på følgende minuttal: I tidsrummet 05.20 til 19.30 er afgangstiderne fra Hårlev 24 og 54. Fra klokken 20.00 og frem til 23.40 kører busserne 40 minutter over hel.

110R Hårlev-Faxe Ladeplads og omvendt kører efter den ordinære køreplan. Desuden indsættes der direkte bus fra Karise til Køge station med afgang fra Karise klokken 7.16.

210R Hårlev-Rødvig og omvendt kører efter ændret køreplan. I tidsrummet 06.00 til 20.00 er der afgang fra Hårlev klokken 07 og 37, og fra 20.15 til 01.00 er afgangstiderne fra Hårlev 40. For 210R Rødvig-Hårlev kører togbusserne på følgende minuttal: I tidsrummet 05.00 til 19.00 er afgangstiderne fra Rødvig 00 og 30. Fra klokken 20.15 og frem til 00.15 kører busserne 15 minutter over hel. Desuden indsættes der direkte busser fra Store Heddinge til Køge med afgang fra Store Heddinge klokken 6.36 og 7.06

“Vi erkender, at det betyder udfordringer til både vores kunder og Østbanens personale, men fra Regionstogs side søger vi at mindske generne mest muligt”, siger trafikchef Ivan Nielsen.

“Vi kører med halvtimedrift i dagtimerne til omkring klokken 20, og derefter timedrift, men kunderne skal være opmærksom på de ændrede minuttal”, fortsætter Ivan Nielsen.

Regionstog opfordrer kunderne til at beregne ekstra rejsetid, planlægge deres rejse på rejseplanen.dk eller finde de ændrede tider på regionstog.dk.

Afspærring i Hårlev Hovedgade
Sporarbejder på Hårlev station omfatter bl.a. udskiftning af skinnerne i overkørslen for Hårlev Hovedgade. I forbindelse hermed er det nødvendigt at spærre Hårlev Hovedgade ved overkørslen for al vejgående trafik inklusiv fodgængere og cyklister fra fredag den 14. november klokken 20.00 til mandag den 17. november klokken 15.00. Fodgængere vil dog kunne passere overkørslen fra mandag morgen.

Sporarbejdet medfører øget aktivitet på stationen. Aktiviteten vil blandt andet bestå af kørsel med lastbiler, rendegravere med videre samt diverse skinnekørende maskiner.

Her holder busserne i Køge
Mens sporarbejderne står på, skal kunderne skifte mellem bus og tog, hvis de skal videre fra Køge med DSB, “Lille Syd”, eller S-tog. På grund af omlægningen af Ivar Huitfeldtsvej holder Regionstogs togbusser ovre ved selve busholdepladsen modsat perronerne, så der skal beregnes tid til skift.

Skriv en kommentar