(Last Updated On: 12. januar 2017)

I sidste uge brændte fabrikken Expladan i Hårlev. Efter branden har kommunens rådgiver undersøgt området omkring Expladan og har fundet rester af asbest ved Diget og Hyldevænget.

– Da Expladan brændte, blev der spredt rester af asbest fra fabrikkens tag. Vores rådgiver, Dansk Miljørådgivning, har siden undersøgt området, og vi ved nu, at der er spredning i området lige omkring Expladan og i et vindbælte i østlig retning. Det drejer sig om 27 ejendomme omkring Diget og Hyldevænget, og beboerne der har fået direkte besked, udtaler Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef i Teknik & Miljø.

Sådan skal du forholde dig
Det er kun indånding af støvet fra asbest, som udgør en sundhedsrisiko. Når det er fugtigt, sner og regner, som det gør lige for øjeblikket, er der ikke risiko for, at asbestfibrene kan spredes yderligere.

Stevns Kommune er i dialog med embedslægen, og indtil kommunen får svar, er anbefalingen til beboerne i de berørte ejendomme ikke at røre ved asbeststykker samt jord i haven. Desuden kan asbestfibrene sætte sig på andre overflader, som f.eks. havemøbler. Lad være med at røre ved det.

Bor du uden for Diget og Hyldevænget, og alligevel finder rester af asbest så kontakt kommunen på tekmil@stevns.dk.

Hvis du har brug for yderlige information om, hvordan du skal forholde dig, kan du kontakte Dansk Miljørådgivning på telefon 40 76 06 16.

Oprydning
Der er forskellige metoder til at fjerne asbesten, og Dansk Miljørådgivning er i gang med at undersøge, hvilken der vil virke bedst.

– Det er ikke Stevns Kommunes ansvar at rydde op efter en brand, men vi er lige nu i dialog med ejeren af Expladan og virksomhedens forsikringsselskab vedrørende omfanget af forureningen og oprydningen efter den. Så snart vi ved noget mere, så vil vi melde det ud, slutter Birgitte J.T.K. Nielsen.

Asbest er en fælles betegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Asbestfibre er blevet anvendt til forstærkning i betonprodukter som bl.a. eternit. Forekomst af asbest i knust beton og tegl udgør en risiko for mennesker ved kontakt og indånding af fibre. Der findes flere forskellige typer af asbest.

Skriv en kommentar