(Last Updated On: 12. november 2020)

I Store Heddinge terper 12 af Dampvaskeriets medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund danske gloser. Det 10-ugers undervisningsforløb er en del af DFD’s fastholdelsesstrategi, som skal være med til at styrke mulighederne på arbejdsmarkedet.

Medarbejdere ansat gennem virksomhedsrettede forløb får tilbudt kompetenceløft. (Foto: De Forenede Dampvaskerier)

Store Heddinge: Når vasketromlen har kørt sin sidste omgang, og det rene sengelinned og håndklæderne er pakket på transportburene til næste dag, sætter et hold på 12 vaskerimedarbejdere fra De Forenede Dampvaskerier (DFD) i Store Heddinge kursen mod den tidligere kaserne Mandehoved.

Her deltager Farung, Elsa, Ghani, Ali, Asfaha, Selam, Ghirmay, Termersa, Walid, Maryam, Haben og Fiyori i et 10-ugers undervisningsforløb i dansk.

Sprogundervisningen bunder i et ønske om at fastholde medarbejderne og udvikle deres kompetencer. Det er både med til at styrke deres jobmulighederne internt i DFD og deres generelle position på arbejdsmarkedet.

Drømmeholdet fra Stevns

Københavns Sprogcenter har specialiseret sig i FVU-forløb for tosprogede, og de står for undervisningen af medarbejderne fra DFD.

OM FVU – Forberedende voksenundervisning:

  • FVU er et gratis tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder.
  • Forløbet giver den enkelte grundig undervisning og mulighed for at fordybe sig inden for et specifikt emne, f.eks. dansk og matematik.
  • Man kan læse mere om FVU på kbh-sprogcenter.dk

– Undervisningen styrker medarbejdernes kommunikation og sammenhold, hvilket både kommer deltagerne og deres arbejdsplads til gode. Helt konkret får medarbejderne et betydeligt løft af deres sproglige færdigheder. De fleste jobs har regler, processer, arbejdsmiljø og andre væsentlige faktorer, som kræver grundlæggende sproglige kompetencer som at læse, forstå og tolke for at kunne udføre det enkelte hverv. Disse færdigheder fremmer FVU, foruden det sociale, som avler generel trivsel på og uden for arbejdspladsen. Dertil kommer, at færdighederne gør medarbejderne mere attraktive på deres fremadrettede karrierevej, siger erhvervskonsulent Sigbjørn Granheim.

Interessen for sprogundervisningen har været stor, og motivationen er ikke til at tage fejl af. Ifølge underviser Ina Rudbæk Markvardsen udgør gruppen på 12 et drømmehold:

– Det er en taknemmelig gruppe, som er mærkbart glade for at have et arbejde, hvor de føler, de bidrager til samfundet. I gruppen er der stor forskel på de individuelle danskkompetencer, men det er min oplevelse, at de er gode til at give plads til hinanden og til at hjælpe hinanden pga. deres fællessprog, f.eks. er der mange fra Eritrea, siger hun.

Når de første 10 uger er gennemført, fortsætter forløbet med undervisning i dansk med fokus på vaskerisprog, matematik, engelsk og digitale kompetencer.

Social ansvarlighed

I DFD tager rekrutteringen altid udgangspunkt i et behov for arbejdskraft, men social ansvarlighed er en integreret del af rekrutteringsarbejdet og engagementet i lokalsamfundet.

Vaskeriet i Store Heddinge er den største virksomhed i Stevns Kommune, og i 2016 startede et godt og tæt samarbejde med kommunen om ansættelse af integrationsborgere. Og i kommunens jobcenter vækker det også glæde, at kommunens borgere styrker deres position på arbejdsmarkedet gennem sprogundervisningen:

– Vores mål og ønske er naturligvis, at borgerne forbliver i beskæftigelse. Derfor arbejder vi målrettet sammen med virksomhederne i kommunen om netop dette. Det kan f.eks. være gennem tiltag, der styrker borgernes position på arbejdsmarkedet som en del af en fastholdelsesstrategi. Sprogundervisningen på Mandehoved udvider vaskerimedarbejdernes kompetencer, og det styrker deres muligheder på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden, siger David Kirkegaard Jespersen, afdelingsleder i Arbejdsmarked i kommunen.

Også Dan Rasmussen, der er produktionschef på vaskeriet, er glad for medarbejdernes deltagelse i sprogundervisningen:

– Planen med FVU-forløbet er at forbedre medarbejdernes danske ordforråd, som samtidig styrker deres udviklingsmuligheder hos os og deres generelle position på arbejdsmarkedet. Flere af vores medarbejdere har fagkompetencer med i baggagen, som kan være svære at bringe i spil, hvis ikke de danske sprogkompetencer er på plads. Det hjælper vi dem med i dette forløb.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst er et vigtigt pejlemærke i DFD. Gennem mere end et årti har alle vaskerierne arbejdet tæt sammen med kommunernes jobcentre om inklusion og integration af personer, der har stået uden for arbejdsmarkedet.

Og netop medarbejderne er afgørende for at kunne udføre kerneopgaven – at sikre vaskerileverancer til en lang række brancher i Skandinavien.

Skriv en kommentar