(Last Updated On: 30. september 2019)

Solstrålen flyttes til Lodbjerggårdvej, nyt aktivitetscenter indrettes på Acacievej og Strøbyhjemmet sættes til salg

Det er her, det nye aktivitetscenter skal indrettes. (Foto: Nikolaj Andersen)

Strøby Egede: På seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget (SSU) blev forvaltningens forslag om at sætte Strøbyhjemmet til salg og istedet indrette mødested på Acacievej 54 i Strøby Egede godkendt.

Af materiale til behandling af sagen var dels forvaltningens indstilling med begrundelser, dels høringsvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

Veksler gerne mursten til mennesker

Udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) kalder indretningen af et aktivitetshus på Acacievej for en ’fantastisk løsning’, fordi den dels sikrer brugerne et bedre og mere fremtidssikret hus, dels giver optimering af omkostninger.

– Jeg veksler gerne mursten til mennesker. Med et salg af Strøbyhjemmet går vi fra tre til to bygninger, hvilket reducerer kommunens udgifter. De penge, vi sparer, kan istedet bruges til mere borgernær velfærd, forklarer udvalgsformanden og fortsætter:

– Strøbyhjemmet er forsømt, dyr i drift og står med tomgangsleje (den lejeindtægt, der mistes ved, at et lejemål ikke er udlejet, red.), for der er ikke efterspørgsel efter lejlighederne på Strøbyhjemmet. Vi kommer derfor ikke til at mangle matriklen.

God størrelse og beliggenhed

Han beskriver til gengæld Acaciebo på Acacievej 54 som et stort hus, der er i langt bedre stand, har en central beliggenhed og ligger tæt på gode, offentlige transportmuligheder.

Henning Urban Dam Nielsen hæfter sig også ved, at såvel Ældrerådet som Handicaprådet stiller sig positive overfor forslaget i deres respektive høringssvar. Og deres bemærkninger er noteret.

– Stedet skal naturligvis være handicapegnet, og dørenes bredde bliver, som reglerne foreskriver. Derudover skal det nu, i dialog med de kommende brugere af huset, undersøges nærmere, om der ellers skal gøre noget. Man er altid velkommen til at ønske, men det er ikke altid, at man kan få alt det, som man ønsker sig, lyder det fra udvalgsformanden.

Udover brugerne af Strøbyhjemmet, skal også Klub Aktiv, som i dag holder til på Lodbjerggårdsvej 10, flytte til Acacievej 54. Ifølge udvalgsformanden vil huset på Lodbjerggårdsvej 10 med sine 163 kvadratmeter være for lille til at rumme et nyt aktivitetshus.

Endelig skal det undersøges, om andre foreninger kan være interesseret i at flytte ind i det nye aktivitetshus.

Det estimeres i udvalgsreferatet, at der er behov for 15.000 kr. til istandsættelse .

Aktivitetshuset på Acacievej forventes indviet i september 2020.
rmh

Ældrerådet – Høringssvar

Uddrag af Ældrerådets høringssvar

Trods den korte frist på kun ni dage til at indsende høringssvar nåede Ældrerådets medlemmer at besøge såvel Strøbyhjemmet som Acaciebo samt afholde et ekstraordinært møde med alle rådets medlemmer den 12. september 2019.

På møde blev kommunens forslag om etablering af et nyt aktivitetshus i Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet blev drøftet.

På baggrund af besøgene fremgår det af høringssvaret, at Ældrerådet kan anbefale:

  • At de nuværende brugere på Strøbyhjemmet kan flytte til Acacievej 54 i Strøby Egede
  • At Strøbyhjemmet sælges

Anbefalingerne forudsætter:

  • At der afholdes møde med repræsentanter for brugerne om indretningen af Acacievej 54 til brug for diverse aktiviteter
  • At der tages hensyn til ovennævnte vedrørende handicappedes deltagelse og at uegnede rum gøres egnede for brugerne
  • At der ikke iværksættes flytning fra Strøbyhjemmet, før indretningen til et aktivitetshus på Acacievej 54 er tilendebragt

 

Handicaprådet – Høringssvar

Uddrag af Handicaprådets høringssvar

Af Handicaprådets høringssvar fremgår, at rådet finder:

  • At faciliteterne på Acacievej på mange måder tilgodeser de borgere, som Handicaprådet repræsenterer.
  • At adgangsforholdene er gode
  • At etplan er at foretrække fremfor de forhold, der er på Strøbyhjemmet.
  • At etablering af flere parkeringspladser vil være yderligere et plus.
  • At det er bedre at anvende lokalerne på Acacievej, frem for at sende penge efter det nedslidte, og ikke anvendelige Strøbyhjemmet.

I høringssvaret opfordres desuden til, at der forsøges tilvejebragt lokaler i Strøby, som kan rumme aktiviteter for ældre og handicappede borgere, grundet den demografiske udfordring med flere ældre borgere de kommende år.

Skriv en kommentar