(Last Updated On: 16. februar 2021)

»Det kører lidt på pumperne« siger Stevns Kommunes praksiskonsulent

Sundhed: For nøjagtig to år siden bragte Stevnsbladet et interview med kommunens lægepraksiskonsulent Søren Due-Andersen, som også er praktiserende læge ved Lægehuset i Store Heddinge.
Dengang havde man fået vendt en udvikling med stop for patienttilgang, men nu truer situationen med endnu en gang lægemangel.

Behov dækkes af nødklinik

De praktiserende lægers interesseorganisation, PLO, har netop barslet med en ildevarslende analyse, som viser, at næsten 157.000 patienter vil være uden egen læge i 2021, og dette niveau vil blive fastholdt de næste tre år. Borgere uden egen læge vil i stedet blive lægebetjent af regions- og udbudsklinikker.

Det er bl.a. tilfældet på Stevns, hvor Region Sjælland lavede aftale med Nordic Medicare om at oprette en nød-lægeklinik i Store Heddinge i 2017.

PLO’s nye prognose viser, at der frem mod 2030 bliver behov for markant flere praktiserende læger, fordi gennemsnitsalderen i befolkningen stiger, og fordi en række opgaver ventes at blive flyttet fra sygehusene til almen praksis.

»Alles kamp mod alle«

Skiftende regeringer har forsøgt at løse problemet med lægemangel ved bl.a. at ophæve kilometerbegrænsningen, så man i dag kan vælge læge på op mod 17 km’s afstand fra ens hjemkommune.

Det betyder bl.a., at pladser hos praktiserende læger på Stevns, som kunne være til rådighed for stevnsborgere, kan blive taget af borgere fra f.eks. Fakse og Køge.

– Det synes jeg ikke er smart, det er ikke en speciel god løsning. Det er alles kamp mod alle, siger Søren Due-Andersen til Stevnsbladet, og tilføjer:

– Det er bedst for borgerne at have en lokal funderet familielæge, fastslår han.

I Hårlev er der fire faste læger og i Strøby Egede to, mens der er fire faste hos Stevnslægerne på Rådhuspladsen 2 i Store Heddinge.

– Vi har en vikar ansat, og så har vi lavet en opgaveglidning, så nogle opgaver varetages af en sygeplejerske, oplyser Søren Due-Andersen, som forklarer, at det betyder, at de kan dække op til 8.000 borgere, og derfor kun har plads til et par hundrede før der er behov for endnu en læge.

– Jo, vi er en anelse presset, men lige nu har vi åbent for tilgang i Store Heddinge, i Strøby Egede har de lukket for tilgang, men det kan hurtigt skifte siger han.
sky

Skriv en kommentar