(Last Updated On: 31. marts 2021)

Der er stadig en masse frustrationer i Strøby Egede.

Derfor er det besværligt at holde god tone når politikere helt bevidst tænker ”vi tier” og ”de glemmer” undlader at svare på indlæg, for jeg påstår at alle i kommunalbestyrelsen på Stevns har kendskab til denne sag.

For udenforstående vil jeg kort informere; ved afstemningen i 2017 om ny Lokalplan 189 – fra sommerhus til helårsstatus – var ejendomsskatter blandt beboerne et stort issue, men viceborgmester Steen S. Hansen udtalte i høring på Strøbyskolen, at boligskatteforliget, maj 2017 ville give tryghed omkring ED-skatter frem til 2024.

Man kan konstatere at den udtalelse var ren ”lokkemad” uden hold i realiteter, flere, måske alle har en 100 procents stigning i ejendomsskatter, det skal et flertal i kommunalbestyrelsen erkende og rette op på, det er vist ikke kun Steen S. Hansens ansvar.

Venligst
Flemming Rasmussen
Brinken 90
Strøby Egede

Skriv en kommentar