(Last Updated On: 29. januar 2020)

Det røde felt, betegnet ’Aflandshage’ viser, hvor havvindmøllerne planlægges opsat. Også Kriegers Flak, der ligger væsentligt længere væk fra kysten, er indtegnet på kortet. (Kort: Stevns Kommune)

Politik: Hovedstaden Forsyning (HOFOR), har siden 2016 arbejdet med et projekt om opsætning af op til 63 store havvindmøller nær Stevns Klint, syd for Aflandshage i Øresund.

Energistyrelsen har i den anledning sendt forundersøgelser i offentlig høring til bl.a. Stevns Kommune.

For tæt på Stevns

Sagen er blevet behandlet i alle instanser i Stevns Kommune, som vurderede, at projektet ligger for tæt på Stevns, og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning.

I høringssvaret til Energistyrelsen undrer Stevns kommune sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller.

Kræver undersøgelser

Det fremgår desuden af høringssvaret, at der er meget strenge restriktioner omkring Unesco verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

Der er i høringssvaret stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst.

Desuden er der stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 beskyttelse langs klinten, havstrømme, havbund med mere.

To forskellige projekter

Der ventes stadig reaktion fra Energistyrelsen vedrørende høringssvaret angående Aflandshage.

Energistyrelsen har indtil nu svaret på Stevns Kommunes henvendelse vedr. et tidligere havvindmølle-projekt ved Kriegers Flak, og stort set tilbagevist alle kritikpunkter, uanset om de drejer sig om natur og dyr, støj eller visuelle påvirkninger og endelig afviser Energistyrelsen, at projektet vil påvirke Unesco verdensarv ved Stevns Klint.

Energistyrelsen forventer derfor, at kunne meddele endelig tilladelse til dette projekt senest den 20. januar.

Fint med grøn energi

Økonomiudvalget har på den baggrund sendt et brev til Energistyrelsen, hvori Stevns Kommune skriver, at man ”ikke (er) enig i alle de fremlagte vurderinger” fra Energistyrelsen, men afventer svar på høringssvar vedr. Aflandshage Vindmøllepark.

Borgmester Anette Mortensen (V) siger til Stevnsbladet:

– Det er vigtigt at adskille de to projekter. Kriegers Flak er fint for os, siger hun, men sagen vil blive ført til dørs.

Anette Mortensen understreger, at hun ikke er mod grøn energi.

– Men vi har en række forpligtelser, som vi skal leve op til omkring Stevns Klint på hele Danmarks vegne, og jeg synes ikke, at vindmøller ved Aflandshage passer ind i det billede, siger borgmesteren.

Uenig med styrelsen

I høringssvaret bad kommunen om, at man i VVM-redegørelsen ser på den samlede virkning for Stevns af alle eksisterende- og planlagte havvindmølleanlæg, inklusive transformerstationer, serviceanlæg som bådehavne og depot- og mandskabsbygninger på land.

”Det stemmer ikke, at der ikke er sket ændringer i relation til aktiviteterne på land siden 2015 og Energistyrelsen har for øvrigt slet ikke taget stilling til de samlede virkninger”, hedder det i forvaltningens oplæg til politikerne.

Stevns Kommune er desuden uenig i Energistyrelsens vurdering af, at Unesco ikke skal høres.

Den 14. januar vedtog Økonomiudvalget et udkast til supplerende svar til Energistyrelsen, der påpeger at kommunen er uenig i nogle af vurderingerne, men afventer Energistyrelsens svar til Stevns kommunes høringsbrev til Aflandshage Vindmøllepark.
sky

Skriv en kommentar