(Last Updated On: 1. oktober 2020)

Da corona-krisen ramte i foråret, stod kommunerne og virksomhederne sammen om at holde hånden under danske arbejdspladser. Det lykkedes i stor udstrækning. Det lykkedes også i fællesskab at opbygge forsyningskæder af værnemidler til social- og sundhedssektoren. Krisen viste altså igen, at vi løser udfordringerne bedst, når vi samarbejder.

De politiske forhandlinger om næste års budget er nu i gang i Stevns Kommune og her er der gode muligheder for at få bragt flere erfaringer og idéer fra virksomhederne i spil. Et samspil mellem Stevns Kommune og virksomhederne kan blandt andet bidrage til at sikre den grønne omstilling og udvikle velfærden i en udfordret kommunal økonomi, hvor der eksempelvis bliver flere ældre og flere børn.

Eksempelvis har Guldborgsund Kommune sparet 4-5 millioner kr. og næsten 1000 tons CO2 ved at samarbejde med en energivirksomhed om at renovere en stor del af kommunens bygninger. Et andet godt eksempel er Aalborg Kommune, hvor et udbud af vask på et plejehjem har stoppet en potentiel smittefare samt sikret et bedre arbejdsmiljø.

I Stevns Kommune er der gode muligheder for yderligere samarbejde til gavn for økonomien og borgerne. Eksempelvis er det kun omkring 32 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som rengøring, it-drift og vejvedligeholdelse, som i dag bliver løst i samarbejde med private virksomheder. Med inspiration fra de kommuner, der er længst fremme, kan dét tal nå op på 45 pct.
I DI anbefaler vi, at Stevns Kommune rækker ud for at udnytte mulighederne for et tættere samarbejde med private virksomheder. Det handler om at have de rette kompetencer i indkøbsafdelingen og om at lade sig inspirere af gode idéer fra andre kommuner. I DI står vi til rådighed. Vi ønsker at bidrage til, at Stevns Kommune får den bedst mulige velfærd og samtidig bidrager til den grønne omstilling. Sammen får vi mere velfærd for pengene.

Jakob Scharff
Branchedirektør i DI

Skriv en kommentar