(Last Updated On: 21. september 2021)

Hvor er det kedeligt at erfare, at lodsejerforeningen langs Stevns klint trampesti nu har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet, med henblik på at få erklæret fredningen af Stevns Klint ugyldig.

At det ikke er nødvendigt med en fredning, men at en frivillig aftale er nok, tror vi i SF ikke på. Problemet er jo netop den, at en frivillig aftale er frivillig og kan opsiges når som helst.

Fredningen af Stevns klint er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre adgang til området langs klinten, også selv om der skulle komme fremtidige lodsejere, som ikke vil være med i en frivillig aftale.

Der er sket rigtig meget siden dengang i 2004, hvor en fredning af Stevns Klint blev afslået. Stevns Klint er imellem tiden blevet udpeget til verdensarv af Unesco, som mener, at den historie Stevns Klint fortæller, har betydning for hele menneskeheden, nu og i al fremtid.

Sådan en udpegning forpligter altså, og vi må derfor sikre os, at det til hver en tid er adgang til området langs klinten.

Det er en kendt sag, at der ind imellem, skrider et stykke af klinten i havet. Så det er rigtig godt set, at man ved at inddrage en bræmme på 25 meter. sikrer, at der også er en trampesti om mange hundrede år.

Det er rettidig omhu.

Jan Jespersen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Skriv en kommentar