(Last Updated On: 6. december 2019)

Med tanke på den daglige trafik til og fra Stevns, er der ikke taget miljømæssige hensyn overhovedet.

Langt størstedelen af trafikken skal til og fra København.

Altså en gevaldig omvej (mange ekstra kilometer) hver dag for dem, der vælger én af disse to foreslåede portaler fra det sydlige Stevns.

Formentlig ca. 10 km ekstra hver vej. Ekstra per bil om året. 20 km á 220 dage = 4.400 Km.

Jeg ved ikke, hvor mange biler der pendler fra Stevns hver dag; men det bliver til mange tusinde ekstra kilometer om året.

Samtidigt synes det oplagt, at ingen fra Strøby Egede området, vil vælge denne foreslåede lange omvej.

For år tilbage foreslog jeg en meget nordligere løsning, der ville få hele Stevns med, og samtidig være mere miljøvenlig.

Som kunne begynde cirka ved boldbanerne ved Strøbyskolen, fortsætter hen over Tryggevælde Å, krydser Billesborgvej og videre ud mod Herfølge.

Efter at have kørt området tyndt, er min vurdering, at denne løsning ville være til at leve med for alle parter. Kun få arealer skulle eksproprieres, og man ville komme pænt uden om ejendomme og byer.

Det ville kræve en ekstra til/fra-kørsel lige mellem Herfølge og Lellinge tilslutningerne til motorvejen.

Mit forslag er set med en bilists øjne; men miljø er jo på alles læber.

Med venlig hilsen
René Leen
Byenden 1 B
4660 Store Heddinge

 

Skriv en kommentar