(Last Updated On: 4. februar 2020)

Når man læser diverse indlæg i Stevnsbladet, får man let det indtryk, at det kun er den sydlige løsning, der er ny.

Faktum er, at den nordlige løsning er lige så ny. Faktisk er det sådan, at en stor del af den sydlige løsning allerede var en del af det oprindelige VVM-undersøgelsesområde, mens kun en ganske lille del af den nordlige løsning rent faktisk var en del af dette.

Vores politikere skylder os en forklaring på, hvorfor de så massivt støtter den nordlige løsning. Begge (dårlige) løsninger starter og ender samme sted, så hvad er det den nordlige løsning kan, som den sydlige ikke kan? Udover at genere cirka 30 procent flere borgere og ødelægge både et Natura2000 område og det meste af Vallø Storskov?

Har I hemmelig dagsorden? For eksempel en undskyldning til at lave en ny krydsning af Natura2000-området, forbindelse mellem rute 209 og 261? Der er jo rent faktisk sådan, at man har en international forpligtelse til at vælge alternativer, såfremt de findes, i stedet for at anlægge veje gennem disse områder.

Byrådspolitikerne skylder også at forklare, hvad det er for en udvikling, ’udviklingsvejen’ skal understøtte: tilflyttere, erhverv eller noget helt tredje? Hvad er der for visioner, der findes for udvikling, som vejen vil være afgørende for? Der er mere til udvikling end blot en ny fin vej.

I skal ikke kun kigge på de positive effekter af en sådan vej. I skal også huske at kigge på de negative effekter. For eksempel vil vejen gøre cirka 25 kvadratkilometer af kommunen uinteressant for vellønnede tilflyttere, der ønsker fred og ro og bosætning i den nordlige del af kommunen på grund af arbejde nordpå.

Man kan også godt skose politikerne for ikke at udfordre Valløfredningen noget mere: Der er gennem tiden givet mange dispensationer og den består overvejende af intensivt dyrkede marker. Folketingspolitikerne kan ved hjælp af en anlægslov lægge en vej igennem et fredet område. Tryggevældeådalen og Vallø Storskov må være mere værdifuld natur, end det man finder i Valløfredningen.

Kan Stevns kommune leve af naturen? Ja, men det kræver, at den bevares. Vi flyttede selv hertil alene på grund af naturen, freden og roen. Skal vi forlade Stevns igen og tage vores ret høje bidrag til kommunekassen med os?

Thomas og Mette Marie Andersen
Magistraten 3
Endeslev

Skriv en kommentar