(Last Updated On: 17. maj 2021)

De planer, Vejdirektoratet nu på statens vegne har lagt på bordet sammen med en stærkt kritisabel VVM-redegørelse, viser, at kommissoriet for en ny vej fortoner sig til lyden af mange millioner: nemlig at aflaste trafikken til og gennem Køge.

Til moro for deltagere i stort borgermøde i Hellested 2019 blev vejen nu da også pludselig kaldt en Udviklingsvej. Mange politikere fra både Stevns og Køge har ukritisk taget VVM-redegørelsen og dens flagermusargumenter til sig, selvom den i meget ringe omfang har undersøgt de to korridorer ligeværdigt: der er f.eks. intet belæg for at finde flere sjældne flagermus i Vallø Storskov end langs B-forslaget. Der er intet belæg for at kalde naturværdier mere værd på den ene eller anden strækning.

De fleste ved, at den rigtige vej skal ligge så nær som muligt på Strøby Egede og Herfølge for at løse trængselsproblemet omkring Køge. Det har de to kommunalbestyrelser ikke erkendt.

Staten har bevilget 15 mio. kr. til gennemførelse af VVM-redegørelsen, og Vejdirektoratet har fremlagt tre forslag til linjeføring, det ene ringere end det andet. Ingen af dem lever op til kommissoriet om at løse trængselsproblemet i Køge. Alligevel er der ganske få stevnske politikere, der endnu har meldt klart ud, hvad de mener (undtaget er Radikale og Enhedslisten). Ganske få i Køge.

Vi spørger: Hvor er den mellem- eller overkommunale myndighed i en sag, to nabokommuner ikke selv kan løse? Vi har både en region og et fælleskommunalt kontaktudvalg i regionen, men ingen af dem inddrages i en sag som denne. Hvad gør staten som den bevilgende myndighed for at sikre den rigtige løsning? Hvor er ansvarligheden overfor skatteydernes penge? Alle disse spørgsmål synes ubesvaret.

Konklusionen må være, som foreslået af Erik Larsen, Strøby (Stevnsbladet d. 21/4): ”Læg dette projekt i graven og vent på en ny generation af politikere i Køge.” Så kan vi slippe for unødige eksproprieringer, spild af skatteydernes penge og forringelse af beskyttede naturværdier, f.eks. en 350 m lang bro (til 100 mio. kr.) over habitatområdet Tryggevælde Ådal, en bro som i al fremtid vil stå som et synligt bevis på en falliterklæring for det kommunale selvstyre i Østsjælland.

Derfor må vi opfordre til, at når borgmestrene for Køge og Stevns mødes inden kommunalvalget, afklarer og fortæller os andre, hvad de enkelte partier mener!

Anne-Grethe Mathiesen, Tåstrup
Karen Secher, Tåstrup
Lars Asserhøj, Risby

Skriv en kommentar