(Last Updated On: 27. november 2018)

Omkring 25 ældre borgere var mødt op til debatmødet på Stevnshøj.

Store Heddinge: Næsten på årsdagen for kommunalvalget den 21. november 2017, afholdt Ældre Sagen torsdag aften i sidste uge debatmøde om, hvordan det første år efter valget er gået.

Formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Stevns Kommune, Dorete Olsen, indledte sin velkomsttale til de syv politikere i panelet med at uddele roser.

– Jeg vil gerne sige tak for, at I hørte på befolkningen således, at Plushøj i Rødvig ikke blev lukket. Det har glædet rigtig mange, sagde hun og kvitterede dermed for den reviderede plejecenterplan, der i forsommeren blev vedtaget af alle i Kommunalbestyrelsen undtagen Dansk Folkeparti.

Roserne blev set som et eksempel på, at politikerne faktisk lytter til borgerne og læser høringssvarene fra bl.a. Ældrerådet med interesse.

Flere roser

Mødet samlede omkring 25 debatlystne medlemmer af Ældre Sagen, hvoraf flere kvitterede for de forbedringer i hjemmeplejen, der er indført – bl.a. hyppigere rengøring i eget hjem og mere tid til personalet, senest med mulighed for at kun at skulle på weekendvagt hver tredje uge i stedet for hver anden. Håbet er, at det kan være med til at fastholde og tiltrække nyt personale til hjemmeplejen.

Men også ris

Der lød dog også anderledes kritiske røster fra salen. Blandt andet fra Dorete Olsen, som talte om »den ikke så heldige beslutning«, der blev truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen om den såkaldte klippekortordning. Det er den, der giver brugerne af hjemmeplejen mulighed for at tilkøbe sig et halv times ekstra hjælp i op til 12 uger om året.

Konsekvensen af denne beslutning blev beskrevet af Minna Skjoldan.

– Der visiteres mange til plejeboligerne, men borgerne bliver desværre svagere og svagere. Uden et klippekort har de ikke mulighed for at komme med til fælles arrangementer, hvis ikke de pårørende kan hjælpe. Det rammer de svage, som ikke kommer over og spiser med de andre, sagde hun.

Indlægget vandt gehør hos flere af politikerne. Jan Jespersen (EL) citerede en stor undersøgelse først på året, der konkluderer, at ensomhed er en lige så stor dræber som rygning. Mogens Haugaard (Nyt Stevns) var enig og ville på den baggrund gerne se på klippekortordningen igen. Anne Munch (S) var fra sit arbejde i døgnplejen godt klar, at nogle brugere er blevet ramt af beslutningen og var ligeledes klar til at revurdere sagen.

Budgetoverskridelser

Social- og Sundhedsudvalget har udsigt til en budgetoverskridelse på mere end 18 millioner kroner, og det er der flere årsager til. En af dem er, at der bliver flere plejekrævende ældre over 80 år. En anden, at sygehusene sender patienter hjem, når de er færdigbehandlede, men før de er klar til at komme tilbage til eget hjem.
Her kommer de på en kommunal aflastningsplads, som de skal betale for.

Blandt politikerne var borgmester Anette Mortensen (V) og Ellen Knudsen (K).

Borgmester Anette Mortensen (V) medgav, at hun er overrasket over, at der er kommet flere sygehuspatienter nu end tidligere og bekræftede, at der kommer flere regninger fra regionen.

– Men vi vidste også godt, at vi i en årrække har budgetteret for lavt på dette område, sagde hun.

Ellen Knudsen (K) talte også som medlem af Regionsrådet, da hun sagde:

– Nogle kommuner har åbenbart svært ved at forstå, at de har ansvaret for patienterne efter, at de er udskrevet fra sygehusene.

Line Krogh Lay (R) fandt det problematisk, at hospitalerne stadig er underlagt en årlig to procents besparelse.

– Det sender udgiften videre til kommunerne. Jeg vil hævde, at fyringen af utroligt mange sygeplejersker i Region Sjælland kommer vi til at mærke på økonomien i Stevns Kommune, sagde hun.

Ingen udlicitering i hjemmeplejen

Hans Christian Rasmussen – der er aktiv i Ældre Sagen – kommenterede planerne om at »sætte kommunens rengøringsteam til salg«. Det gav ham anledning til at advare kraftigt mod at udlicitere opgaverne i hjemmeplejen, sådan som Nyt Stevns foreslog i sit budget. Det kan komme til at koste dyrt, hvis en privat aktør går konkurs, advarede han.

Mogens Haugaard forsvarede imidlertid sit forslag.

– Når man sidder med et budget, som er kørt fuldstændigt af sporet, er man nødt til at gribe til metoder, som jeg aldrig havde drømt om, da økonomien var i balance. I min familie har vi gjort brug af en privat hjemmepleje, og vi har absolut intet at udsætte på den kvalitet, som vi oplever. Den har et højt niveau, sagde han.

Anette Mortensen kunne imidlertid slå fast, at der ingen planer er om at udlicitere i hjemmeplejen.

– Vi udliciterer rengøringen på skoler og institutioner samt på rådhuset, men ikke på ældreområdet, sagde hun med henvisning til flertalsgruppens regeringsgrundlag for hele valgperioden.

Skriv en kommentar