(Last Updated On: 18. august 2020)

Ansporet af den seneste gimmick vedrørende Rødvighallen vil jeg her komme med et oplæg til fornyet overvejelse omkring navngivningen af den nye hal på Stevns. Reaktionerne på Stevns kommunes facebookside viser, at det stadig er noget, der optager sindene.

Når man stjæler et stednavn som ”Sydstevns”, udvisker man viden om den tidligere lokalhistorie med hensyn til bebyggelse og samfundsstruktur. Sammenhængskraften lokalt forsvinder, når Rødvig har spillet mod Sydstevns, og de sejre, som hver især har vundet/tabt, er nu forsvundet med udviskning af stednavnet – Sydstevns vandt (hvem er Sydstevns?).

Et lokalsamfund, som har bygget en klub op med stednavnet Sydstevns, har fået frataget muligheden for en hal med klubbens navn.
Et andet lokalsamfund (F.I.S.K) har samlet ind til en hal igennem mere end et kvart århundrede, hvorefter hallen får navn efter den rivaliserende klub.

Sydstevns G&I står tilbage som identitetsbestjålet med den problemstilling, at hvis de en dag bygger en hal, er deres navn allerede taget (jeg kan ikke forestille mig, at den skulle hedde Rødvighallen). Hvis man går ind på www.sydstevns.dk, da vil man opleve, at man kommer til Gevnøs og Lyderslevs idrætsklub.

Personkredsen, som har valgt navnet, er skyldig i splittelse og folkelig opgivenhed. Tese 1 er, at deres uvidenhed om lokalhistorie har været meget stor, og heri er de så lovligt undskyldt, og da, når man opnår den fornødne viden, kan man ændre navnet – dette er ikke sket. Tese 2 er, at personkredsen har været vel vidende om kulturhistoriske stednavne på Stevns og har ønsket dominans og aktivt valgt – uden folkelig opbakning (også kaldet diktatorisk) – hallens navn.

Det er ikke, fordi man ikke kan komme igennem med navngivning som diktator med et godt resultat, men at man vel vidende døber hallen med et navn, som lokalhistorisk har tilknytning til et andet sted, og heri udfører aktivt splittelse, negligering og fratagelse af mulighed for Sydstevns G&I for deres navn til en evt. fremtidig hal, det er ikke i orden, og det skaber selvfølgelig modtryk.

Jeg mener, at Rødvig Borgerforening har et ansvar og burde rydde op. Hvis det virkelig er et problem at tilknytte navnet Rødvig til hallen, er der jo så også mulighed for mange andre løsninger end lige at lave identitetstyveri. Man kunne f. eks. kalde hallen for Klintehallen, Fællesskovhallen eller F.I.S.K.hallen.

Jeg håber her, at man på toårsdagen lægger op til en demokratisk åben proces, hvor babyen omdøbes. Vi er jo endnu ikke nået til konfirmationsalderen, og der er ingen, der vil tabe på dette. Alle vil vinde.

OBS. Navnepolemikken har ikke noget at gøre med, hvem der kan bruge hallen. Det handler udelukkende om valg af et passende navn, som relaterer til placeringen, og som ikke omfatter identitetstyveri.

Med venlig hilsen
Jacob Høybye
Tornebjergvej 14
Havnelev

Skriv en kommentar