(Last Updated On: 1. oktober 2019)

Socialdemokraten Steen S. Hansen fylder 60 år på mandag den 7. oktober. I snart 15 år har han været en del af skiftende kommunalbestyrelser, hvor han flittigt har arbejdet for sine mærkesager. Men der er stadig masser at tage fat på – og Steen tager gerne en periode mere.

Steen S. Hansen har gennem årene haft mange politiske snakke ved køkkenbordet på Hyldegårdsvej 7A. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: ’Politimand og politiker fylder 50’. Sådan lød overskriften for 10 år siden, da Stevnsbladet bragte et fødselsdagsinterview med Steen Søndergaard Hansen i anledning af hans runde dag.

Selvom 10 år er gået, kunne overskriften i og for sig genbruges; med kun en udskiftning af femtallet til et sekstal, naturligvis. For den lokale gruppeformand for Socialdemokratiet er stadig aktiv i politik, og arbejdsgiveren er fortsat politiet, hvor han hver morgen møder ind på Politigården i København.

Og det ret så tidligt endda, gerne ved en 5-6 tiden sidder han klar ved skrivebordet; længe før de fleste andre med kontorjob overhovedet er kommet ud af døren – og måske endda sengen.

– Så undgår jeg myldretidstrafikken, både på vej ud og hjem, forklarer fødselaren, og det har han jo en god pointe i.

Pendlernes talsmand

Nu vi er ved trafikken og pendlerproblematikken, så har det netop altid været en af Steens mærkesager i hans mangeårige karriere med lokalpolitk, og det er det fortsat.

Både i forhold til at få etableret en statsvej fra kommunen til motorvejsnettet – som for øvrigt aldrig har været tættere på end nu, hvor Vejdirektoratet har igangsat en VVM-undersøgelse af en sydlig forbindelse til motorvejen.

Og i forhold til udviklingen i den kollektive trafik, både hvad angår togafgange, forbindelsesmuligheder, ventetider og prissætning, som han altid følger med et skarpt og kritisk blik. Og han protesterer gerne højlydt, hvis der sker forringelser for de stevnske pendlere, hvilket man f.eks. oplevede ifm. Movias indførsel af et nyt takstsystem.

– Det nye takstsystem, som skulle gøre det let og gennemskueligt med rimelige priser for kunderne, er dumpet med et brag. De har bare bygget oven på et i forvejen dårligt system, forklarer Steen S. Hansen.

– Det kan simpelt hen ikke passe, at en enkeltbillet fra Rødvig til Københavns Hovedgård koster 132 kroner. Det er billigere at tage bussen til Århus, argumenterer han.

Han vil fortsætte sit pres for et bedre takstsystem, og så har han netop aftalt et kaffemøde med transportminister Benny Engelbrecht (S) for at tale om udfordringerne for de stevnske pendlere.

Faren var landbetjent

Steen S. Hansen er født og opvokset i Ølsemagle Lyng. Da han var 18 år gammel, flyttede forældrene til Hårlev, og Steen flyttede med. Faren var på daværende tidspunkt blevet landbetjent i Vallø Kommune, og til hvervet hørte bopælspligt.

Steen ville gerne være politibetjent ligesom sin far. Og som mange andre med samme drøm valgte han først at tage en håndværkeruddannelse som elektriker. Den afsluttede han i 1980. Derefter aftjente Steen sin værnepligt i flyvevåbnet, nærmere betegnet eskadrille 543 på Stevns, hvor han var sergent frem til optagelsen på politiskolen i 1982.

Siden har han – på nær en orlovsperiode, hvor han istedet udviklede sit salgsgen hos en værktøjsgrossist og sidenhen en periode med uddannelse indenfor HR – haft sit arbejdsliv indenfor politiet. Til at begynde med på stationen i Køge, senest hos Københavns Politi, hvor han siden 2008 har været ansat i skiftende stillinger.
Seneste jobskifte var i august i år, og Steen har i dag – sammen med to kolleger – ansvaret for Københavns Politis bilpark, der tæller over 500 køretøjer af forskellig art.

Det var egentlig meningen, at Steen skulle starte stille og roligt op efter ferien med løbende overdragelse af de nye opgaver. Men sådan blev det langtfra.

– Der var jo en vis præsident, som meldte sin ankomst. Jeg var på det tidspunkt på togferie gennem Skotland sammen med min kone, men et præsidentbesøg kræver en del planlægning, så opgaverne begyndte at vælte ind, fortæller fødselaren, der har været gift med Susanne siden 1988.

Stortrives med politik

Sammen har parret to voksne børn, ét barnebarn og endnu ét på vej. De bor på 20. år på Hyldegårdsvej i Hårlev, i et arkitekttegnet hus, som de selv var med til at bygge med hems, ovenlysvinduer og højt til loftet. Her har de det godt.

Og det har Steen også, der hvor han befinder sig lige nu: I sit nye job – hvor han for øvrigt lige har indkøbt biler for 40,5 millioner kroner, eksklusiv afgifter vel og mærke – og med sine poster som gruppeformand for Socialdemokratiet, viceborgmester i Stevns Kommune og udvalgsformand for Børn, Unge og Læring (BUL).

– Jeg stortrives i kommunalpolitik, og jeg tager gerne en periode mere, bebuder viceborgmesteren, der ved seneste valg godt kunne have sat sig på posten som borgmester.

En post han dog valgte at afstå til fordel for et bredt og velfungerende samarbejde i kommunalbestyrelsen.

– Hver morgen kan jeg stadig se mig selv i spejlet og sige, at den beslutning, som vi traf den aften i december 2017, det var den rigtige. Vi er i dag en flertalsgruppe, som arbejder loyalt sammen – og Socialdemokratiet har formandsposten på de to store velfærdsområder, fremhæver gruppeformanden.

Steen blev første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2005, hvor han siden har haft en plads. I 2009 blev han valgt som gruppeformand for Socialdemokratiet, og han har ved de seneste tre kommunalvalg været partiets borgmesterkandidat.

Unge i uddannelse og arbejde

Steen stortrives også som formand for BUL og har flere mål, som han håber at kunne være med til at indfri de kommende år.

Blandt andet skal der udvikles en sammenhængende børne- og ungepolitik for de 0-25-årige.

Et fokusområde bliver at få reduceret antallet af de unge 25-årige, som i bedste fald har en afgangseksamen fra folkeskolen og som hverken er under uddannelse eller i job.

– Procentsatserne er alt for høje, de skal reduceres kraftigt i de kommende valgperioder, understreger udvalgsformanden.

Han fremhæver også vigtigheden af at bryde den sociale arv med langt større fokus på den tidlige indsats, med endnu mere samarbejde faggrupperne imellem og med hjælp til hele familien.

Institutioner og folkeskoler

Et andet væsentligt mål for Steen S. Hansen er at få indrettet integrerede pasningsordninger med børnehuse i Hårlev og Store Heddinge, ligesom de i dag findes i Strøby Egede, hvor Lærkehuset og Lodbjerggård rummer både vuggestue og børnehave inddelt i alderstrin i samme hus.

– Det sikrer børnene flydende overgange, og samtidig gør det institutionerne mindre sårbare i tilfælde af sygdom, forklarer han.

Alternativet er, at der de kommende år skal findes penge til at renovere på nedslidte bygninger.

– Jeg vil hellere bruge penge på børn end på bygninger, lyder det fra Steen.

Og endelig har udvalgsformanden en ambition om at gøre kommunens folkeskoler til det naturlige valg.

– Vores folkeskoler gør det allerede rigtig godt. I en fælles indsats skal vi blive bedre til at markedsføre skolerne, understreger udvalgsformanden.

Genopstiller i 2021

Der er mange andre sager, som han også gerne vil arbejde for – og der er ingen tvivl om, at fødselaren virkelig brænder for at gøre en forskel for borgerne i Stevns Kommune.

Heldigvis er 60 år som bekendt ingen alder, og Steen S. Hansen er da heller ikke i tvivl om, at han genopstiller i 2021. Om det bliver øverst eller andetsteds på listen afgøres af partiets medlemmer ved næste års generalforsamling.

I første omgang skal den runde dag fejres. Det sker under private former med familie og venner.

På selve dagen, den 7. oktober, har Steen taget fri fra Politigården. Han er hjemme på Hyldegårdsvej 7A i Hårlev hele dagen, og dem der har lyst, er velkomne til at kigge forbi.
rmh

Skriv en kommentar