(Last Updated On: 12. juli 2021)

Efter at have læst debatindlæg både fra den 30. juni – Ulla Rasmussen og den 7. juli – Helen Sørensen, er følelsen frustration. Som pårørende med cirka otte års erfaring med både hjemmeplejen og plejehjem, har jeg en del erfaring, viden om og personlig opfattelse af, hvordan ældreplejen virker i hverdagen.

Jeg læser ikke læserbrevet den 30. juni, som kritik af plejepersonale, men derimod som et savn af politisk fokus på de ældste borgere, der citat: »fortjener at blive mødt med respekt i deres omgang med det offentlige velfærdssystem«.

Jeg læser debatindlægget, som en understregning af de vilkår, plejepersonalet har skullet og fortsat skal arbejde under både før, under og nu efter corona – at personalet er presset – at der i perioder ikke er hænder nok – at de ikke har tid nok til at kunne imødekomme behovet for menneskelig kontakt og nærvær i den udstrækning, som de fleste ansatte kunne ønske sig. Spørg dog personalet, hvilke løsninger de ligger inde med, hvis de ellers må udtale sig.

Jeg læser derimod debatindlægget, som et stort opråb til ledelsen, Kommunalbestyrelsen (KB), som jo udstikker de rammer, vilkår og ressourcer, plejepersonalet skal arbejde under i dagligdagen.

Også jeg oplever, at der er stor mangel på demensboliger. Bemærk især, at KB i deres Demenspolitik har skrevet/meldt ud, at der på de somatiske (almindelige) plejehjem er mindst 75 procent demente beboere. På demensafdelingen har man en højere personalenormering. Det er klart, at personalet på de somatiske plejehjem til tider er pressede. Dette må nødvendigvis gøre ondt på en politiker, der har siddet i Social- og Sundhedsudvalget i over 3,5 år, uden man er kommet ret meget længere.

Dygtige sygeplejersker og sosu-assistenter har søgt væk fra Stevns Kommune, nogle søger over til en helt anden branche, hvad er der galt? Vikarudgifterne kan slå bunden ud af ethvert budget.
Har kommunalpolitikerne undersøgt det og iværksat en konstruktiv plan? Spørg personalet, de har måske en god løsning?

Det ville klæde nogle kommunalpolitikere at gøre indrømmelser og påtage sig det overordnede ansvar, i stedet for at tolke på debatindlæg og »udskamme« et andet voksent menneske.

En mangeårig pårørende og ældre borger

Anna Hansen
Stivangen 4
Store Heddinge

Skriv en kommentar