(Last Updated On: 5. juli 2019)

Politikerne valgte kommunens slogan

Politik: På det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien nåede politikerne at vælge de kommende års slogan for Stevns Kommune.

Det kom til at hedde: Stevns – du kommer igen!

Vision og dagligdag

I foråret 2018 igangsatte politikerne et visionsarbejde for kommunens planstrategi.

Målet er at fastlægge en vision, der både kan være retningsgivende ledestjerne i planstrategiens arbejde, men også bruges i den politiske og administrative ambition for Stevns kommune.

– Visionen har til hensigt at være gennemgående i den daglige udmøntning, og ikke mindst fortælle, hvilke ønske positioner, vi i fællesskab stræber efter i Stevns Kommune, sagde borgmester Anette Mortensen (V) i sit oplæg til debat.

De fire temaer

I den hidtidige proces er politikere, direktion og centerchefer blevet bedt om i fællesskab at danne fire overordnede temaer, som er særligt relevante i Stevns kommune.

Følgende fire blev valgt: Et godt sted at bo, deltagelse og fællesskab, udsyn og innovation samt natur- og kulturlandskaber.

Med afsæt i de fire temaer er der gennemført en række workshops, og et stort borgermøde i løbet af efteråret 2018.

Fire forslag til slogan

I foråret 2019 blev arbejdet genoptaget, og der blev nedsætte en mindre arbejdsgruppe bestående af ansatte i Stevns Kommune, som har en bredde ud i kommunens forskellige fagområder.

Denne arbejdsgruppe er kommet frem til fire visionsbud, som favner alle fire temaer. Visionsbudene skal hver især udfoldes i de fire temaer i planstrategien.

De fire bud, som kommunalbestyrelsen skulle vælge mellem var: “Stevns. Helt til kanten!” og “Skab dig på stevnsk”; “Drøm udover kanten!” og “Stevns – du kommer igen!”, og det var sidstnævnte som blev stemt igennem.

Kritiske røster

Hverken Enhedslisten, Dansk Folkeparti eller Mogens Haugaard fra Nyt Stevns faldt i svime over disse forslag.

– Det har ikke et tilpas positivt udtryk, sagde Mogens Haugaard.

– Forslagene lyder underlige. Vi må have klare målsætninger, lød det fra Varly Jensen (DF).

– Jeg kan ikke genkende noget fra halvandet års arbejde. Det er slatne slogans, ærgerligt. Der mangler også noget om natur og grønne områder, sagde Jan Jespersen (Ø).

„Nu skal der tekst på”

Formanden for Plan, Miljø. Og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) replicerede, at arbejdet havde kredset meget om fællesskaber, det at tage sig af hinanden.

– Sloganet skal ikke stå alene, selvfølgelig skal der tekst på, svarede han, og blev fulgt op af borgmester Anette Mortensen (V):

– Visionen kan bruges af alle. Både borgere, politikere og forvaltning, Også af turisten, den nyopererede ældre, som kommer sig igen efter et måske hårdt træningsforløb og eleven, som kommer igen efter en dårlig opgave. “Du kommer igen”, “Jeg ved du kan komme igen”, argumenterede Anette Mortensen.

Nyt Stevns splittet

Den politiske debat endte med, at 13 medlemmer stemte for det nye slogan, og det var medlemmer af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative plus Jørgen Larsen fra Nyt Stevns.

DF’s to medlemmer stemte imod, og Enhedslisten samt Mogens Haugaard fra Nyt Stevns stemte hverken for eller imod.

Den valgte vision skal nu indarbejdes i planstrategien.

sky

Se også: Stevns’ vision som T-shirt?

Skriv en kommentar