(Last Updated On: 21. juni 2022)

Sådan siger lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening om kommunens reduktion af affald. Men han foreslår oprettelse af et Klimaråd på linje med Udsatteråd og Ældreråd.

Af Klaus Slavensky

(Foto: DN/Niklas Adrian Vindelev)

Miljø: En ny kortlægning viser at kommunerne kan gøre meget mere for at mindske mængden af affald.

Hvor nogle kommuner har iværksat flere konkrete tiltag for at mindske mængden af affald og samtidig sat sig kvantitative mål på området, er der andre kommuner, der end ikke nævner affaldsforebyggelse og genbrug i deres affalds- og DK2020-klimaplaner.

Deadline 1.1.2023

Der er stor forskel på, hvor meget de danske kommuner arbejder på at reducere mængden af affald, viser ny kortlægning. Men selvom de formelt set ikke er forpligtede til det, bør alle kommuner arbejde målrettet på at affaldsforebygge og fremme genbrug, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Gate 21 og Aalborg Universitet, der har gennemgået kommunernes affalds- og klimaplaner.

Formelt set er kommunerne ikke forpligtede til at arbejde med tiltag, der bidrager til affaldsforebyggelse, ud over at sikre områder på de kommunale genbrugspladser, hvor borgere kan aflevere genstande til direkte genbrug. Alligevel bør alle kommuner gøre, hvad de kan for at fremme genbrug og mindske mængden af affald, forklarer Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Med kortlægningen ønsker Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet netop at inspirere og motivere kommunerne til at gøre mere for at affaldsforebygge og for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

På baggrund af den nationale affaldsplan skal alle landets kommuner senest den 1. januar 2023 have opdateret deres affaldshåndteringsplaner. Flere kommuner har ikke opdateret dem endnu, men er i gang med at udarbejde dem, ligesom at mange kommuner er ved at udarbejde DK2020-klimaplaner.

”Den gode vilje er der”

Kortlægningen undersøger tre kategorier, hvor Stevns Kommune får positiv ’karakter’ for at have ”konkrete initiativer om affaldsforebyggelse”.

Men kommunen får til gengæld minus ved ikke at have en ”affaldshåndteringsplan opdateret efter 2019” og heller ikke at have ”kvantitative målsætninger for affaldsreduktion og/eller genbrug”.

– Jeg syntes, at Stevns er rimelig med på beatet, også i forhold til EU’s affaldsdirektiv. Den gode vilje er der absolut, siger DN’s lokalformand på Stevns, Michael Løvendal Kruse.

”Er det ikke lidt urimeligt at anføre at Stevns Kommune ”mangler” en affaldshåndteringsplan, når fristen først er i 2023?”

– Når Stevns ikke opnår topkarakter på alle barometre i undersøgelsen, så er det fordi kommunen burde satse mere på hvordan man undgår at producere affald, siger han og uddyber:

– Stevns Kommune kunne f.eks. køre kampagner om det som virkelig batter, nemlig at genbruge materialer når der bygges nyt. I den sammenhæng savner jeg lidt, at kommunen inddrager de foreninger, som arbejder for miljø, klima og natur. Vi har et Ældreråd, et Udsatteråd og et Grønt Råd, og måske kunne det sidste udvide sit mandat eller der kunne oprettes et egentlig Klimaråd, lyder det fra Michael Løvendal Kruse.

Foran målkrav

Leder af kommunens Natur og Miljøforvaltning, Berith Burkandt gør opmærksom på, at Miljøstyrelsen den 16.6. i år har udsat fristen for en revideret affaldsplan for kommunerne til udgangen af 2022.

– Stevns Kommunes affaldsplan bliver fremlagt politisk den 16. august. Vi har i hele 2022 arbejdet intenst med implementering af de 10 fraktionerne som nogen af de første kommuner i landet, siger hun i en kommentar og slutter:

– Jeg kan på nuværende tidspunkt oplyse at genbrugsprocenten ligger på ca. 65 pct., siger Berith Burkandt, der også oplyser at Miljøstyrelsens krav er 55 procent.

Skriv en kommentar