(Last Updated On: 4. april 2014)

Ros til Stevns Kommune, medlemstilgang og større medarbejderstab var nogle af de ting, der blev fremhævet ved Stevns Erhvervsråds generalforsamling
Stevns-Erhvervsråd-GF
29 stemmeberettigede var mødt op til Stevns Erhvervsråds generalforsamlingen i selskabslokalerne i Strøby Egede. Her er det formand for Erhvervsrådet Finn Rasmussen, der aflægger sin årsberetning. (Foto: Stevns Erhvervsråd)

STRØBY EGEDE: Formand for Erhvervsrådet Finn Rasmussen beskrev i sin beretning året 2013, som et rigtigt udviklingsår, hvor erhvervsrådet er vokset fra en til tre fastansatte medarbejdere. Desuden er ansat tre i løntilskud samt en i seniorjob, udlånt af Stevns Kommune. Samtidig har man oplevet en stor medlemstilvækst, så erhvervsrådet i dag tæller 172 medlemsvirksomheder.
Formanden roste sekretariatet for deres indsats, der blandt andet har betydet, at alle mål for 2013 er nået – hvis man ser bort fra oprettelsen af online ressourcedatabasen Stevns Råstof, der forventes klar før sommerferien.
”Vi har overordnet set valgt at fokusere på nuværende virksomheder og på vores iværksætterpotentiale. Og så vil vi i Erhvervsrådet arbejde for at gøre Stevns Kommune mere erhvervsvenlig. Vi har valgt at prioritere de opgaver, der vurderes til at have den bedste effekt, og som har størst mulig virkning for den bredeste del af medlemskredsen og generelt for erhvervslivet på Stevns. Det er selvfølgelig en udfordring at gøre alle lige tilfredse med vores indsats, men vi opfordrer alle til at komme med kritik. Lad os få en dialog i gang om, hvad der skal ske i Stevns Erhvervsråd”, lød opfordringen fra Finn Rasmussen.
Både erhvervschef Thomas Christensen og formand Finn Rasmussen gav Stevns Kommune rosende ord med på vejen for deres øgede fokus på erhvervsudvikling. De glæder sig begge til et nyt år, der kommer til at bære præg af samarbejdet med Stevns Kommune om en målrettet erhvervsindsats, der skal danne det fundament, som den fremtidige erhvervsudvikling kan bygges på.

Nye ansigter i bestyrelsen
På generalforsamlingen var formand Finn Rasmussen – Advokathuset Stevns, næstformand Jens Riis – ScienceVision, Rune Grimsbo – Sjællandsk Kloakservice og Villy Eenberg – psykoterapeut på valg.
Finn Rasmussen og Jens Riis blev genvalgt og fortsætter som henholdsvis formand og næstformand. Rune Grimsbo og Villy Eenberg ønskede til gengæld ikke at genopstille til bestyrelsen, og i stedet træder Christian Bille Larsen – Solvang Maskinfabrik og John Bøjlund – X-Tron Kirurgiske Instrumenter ind i bestyrelsen.
På valg var også de to suppleanter Johnny Andersen – Johnnys Cykelcenter og Pia Eilert – Turn Up. De ønskede heller ikke at genopstille, og i stedet blev Tina Christensen – Bogføringsservice og Jens-Jørgen Hansen – Kæregaard Isolering) valgt til suppleanter.
rmh

Skriv en kommentar