(Last Updated On: 31. august 2018)

Fem kommuner udvalgt

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget på Stevns, Henning Urban Nielsen (S), står i spidsen for et ældreprojekt. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Sundhedsstyrelsen har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 13,2 mio. kr. til initiativet “Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”.

Puljen har til formål at afhjælpe underernæring blandt ældre i plejebolig eller eget hjem gennem styrket kommunalt tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.

2,7 mio. kr. til Stevns

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 37 ansøgninger til et samlet beløb på 77,1 mio. kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 13,2 mio. kr. fordelt på fem projekter, hvor Stevns Kommune er med og får 2,7 mio. kr. til et projekt med fokus på en styrket ernæringsindsats for vores medborgere over 65 år, der bor i eget hjem.

Det glæder formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Nielsen (S):

– Stevns kommune skal være tovholder på et projekt, der får national opmærksomhed. Det kan vi godt være stolte af, siger han.

Den onde cirkel

Mange ældre er underernærede f.eks. i forbindelse med sygdom eller indlæggelse, eller andre hændelser som ægtefælles død og kan derved komme ind i en ond cirkel med mindre lyst til at spise eller drikke, fortæller Henning Urban Nielsen.

Ernæring på dagsordenen

Projektet centreres omkring en klinisk diætist, som sammen med en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske udgør et tværfagligt rehabiliteringsteam, som skal sætte ernæring på dagsordenen hos hjemmeplejen, visitationen og sygeplejen. Dette skal sikre forankringen til den daglige drift.

– Der skal også sikres samarbejde med de succesfulde spise-komsammen og fællesspisning, som de frivillige og Stevns kommunes Madservice står for, da spisevenner og fællesskab er afgørende for, at man får appetitten tilbage, siger Henning Urban Nielsen.

sky

 

Skriv en kommentar