(Last Updated On: 19. december 2019)

DF forsøgte at starte flygtningedebat

Produktionschef Dan Rasmussen fra De Forenede Dampvaskerier i Store Heddinge og fire af virksomhedens integrationsborgere, som Dampvaskeriet er glade for. (Arkivfoto)

Politik: Kommunalbestyrelsen godkendte i går en beskæftigelsesplan for 2020, der sætter ind på en virksomhedsrettet indsats og hyppige samtaler med den ledige.

Men inden et flertal besluttede dette, forsøgte DF’s Varly Jensen at starte en flygtninge- og indvandrerdebat.

En årlig beskæftigelsesplan

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år, og det sker med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som bl.a. er bestemt af Folketinget.

Jobcenter Stevns skal derfor udarbejde en beskæftigelsesplan i henhold til loven og såkaldte “ministermål”.

Det forslag, som blev fremsat på kommunalbestyrelsesmødet den 18. december, var anbefalet af kommunens Arbejdsmarked, Erhvervs og Turismeudvalg, hvor DF ikke har sæde.

Lovbundne ministermål

Den nye beskæftigelsesplan indeholder fire delmål, som har det overordnede formål at sikre, at det stevnske arbejdsmarked er selvforvaltende og understøtter både virksomheder og den enkelte borgers beskæftigelse.

Derfor opererer planen med de lovbundne ministermål, med fokusmål, økonomimål og kvalitetsmål, som bl.a. drejer sig om kontanthjælpsmodtagere, ledige, efterlønnere med mere.

DF fandt en „krølle”

Et af ’ministermålene’ handler om at flere flygtninge- og familiesammenførte skal være selvforsørgende, og at integrationsydelsesmodtageres andel skal ned på arbejdsstyrkens landsgennemsnit.

Her fandt Varly Jensen (DF) det, som han kaldte en “krølle”, der gjorde, at han ikke kunne stemme for beskæftigelsesplanen 2020.

– Disse mål betyder, at Stevns skal betale 624.000 kr. for at to voksne og to børn, for danske skattefrie midler, skal kunne rejse tilbage til deres hjemland. Hvis vi skal godkende dette, så melder jeg fra, lød det fra DF’s gruppeformand.

Politisk drilleri

Dette medførte en længere ordveksling, hvor bl.a. borgmester Anette Mortensen (V) fastslog, at kommunalbestyrelsen skal leve op til loven.

Thomas Overgaard (S) fandt det “meget mærkeligt, hvis vi skal stemme om ikke at overholde loven”, og sagde direkte til Varly Jensen:

– Du spænder nærmest ben for at udenlandske borgere kan sendes hjem. Det er vel ikke det du ønsker?”

Mikkel Lundemann (C) fandt det ærgerligt, at DF “opfordrede forvaltningens personale til ikke at følge loven”, hvilket han tog kraftigt afstand fra.

Hertil svarede Varly Jensen, at han “ikke på noget tidspunkt havde angrebet de ansatte.”

Trods den heftige debat blev beskæftigelsesplanen vedtaget, og heri er der lagt særligt vægt på at skabe en virksomhedsrettet indsats for den ledige, f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud, og derudover bliver ledige borgere fremover tilbudt hyppigere samtaler for hurtigere at komme i beskæftigelse.

I forhold til den gennemsnitlige sagsvarighed for ledige, så ligger Stevns bedre end landsgennemsnittet viser tal fra Jobindsats.dk

Lokalt beskæftigelsesråd?

Andre nye tiltag for næste år bliver bl.a., at den ledige selv vil kunne booke tid til en samtale hos Jobcenteret, og at der sættes endnu mere fokus på at styrke cv’et, således at den lediges kompetencer og erfaringer i højere grad synliggøres og målrettes relevante virksomheder.

Thomas Overgaard fremsatte tanken om, at Stevns måske burde etablere et lokalt beskæftigelsesråd, og dette blev ikke afvist under debatten.

– I bund og grund handler det om, at vi skal have nogle flere i beskæftigelse, lød det fra formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget Mikkel Lundemann.

sky

Fakta om udlændinge og repatriering

Beskæftigelse og uddannelse

Ministermål om at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, viser at Stevns Kommunes mål om at 5 integrationsborgere overgår til uddannelse på SU er overgået med at hele 8 er påbegyndt uddannelse.

Repatriering

Man kan få to former for økonomisk støtte; hjælp til repatriering, der er en engangsydelse og blandt andet omfatter hjælp til etablering, og reintegrationsbistand, der er en pensionslignende løbende ydelse til ældre og/eller uarbejdsdygtige udlændinge.

Statsrefusion

I begge tilfælde refunderer staten en kommunes udgifter til repatriering repatrieringslovens §§ 7 og 8 og reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10. Staten yder endvidere et resultattilskud på 25.000 kr. (2017-prisniveau) til kommunalbestyrelsen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som efter 30. juni 2017 repatrierer med støtte i medfør af lovens § 13, stk. 2. Altså rejser ud af Danmark uden mulighed for at kunne vende tilbage.

(Kilde: Jobindsats.dk og Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud)

Repatrieringstal fra Stevns

 

  • Stevns Kommune har kun haft en sag i 2017, men ingen i 2018 og 2019.
  • Ifølge SIRI har Stevns 203 personer, der er i målgruppen for særlig vejledning om repatriering. På landsplan er antallet 64.056.
  • Kommunens udgifter refunderes af staten med 100 pct., plus at kommunen modtager et resultattilskud på 25.000 kr. per person som rejser.
  • På landsplan er det især borgere fra Syrien der søger repatriering.

 

Kilde: Stevns Kommune og Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud.

 

Skriv en kommentar