(Last Updated On: 18. oktober 2019)

Godt 70 deltagere i Stevns Kommunes borgermøde om sundhed den 9. marts i år, da tv-lægen Peter Qvortrup Geisling kickstartede debatten om den nye sundhedspolitik. (Arkivfoto)

Politik: Stevns Kommune har sammen med borgere og politikere udarbejdet en ny sundhedspolitik.

Nu har politikken været i høring, bl.a. ved et borgerarrangement med tv-lægen, Peter Qvortrup Geisling, og i sidste uge godkendte kommunalbestyrelsen den nye sundhedspolitik for 2019-2022.

Ryger, drikker og er glade

Formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, Henning Urban Dam Nielsen (S), havde fundet humoren frem, da han præsenterede det nye sundhedsudspil.

Han kommenterede Stevns’ placering i diverse sundhedsundersøgelser med ordene:

– På Stevns drikker vi mere, ryger mere, motionerer mindre, men til gengæld er vi mere glade for livet, viser undersøgelser.

– Nu skal vi gøre sundheden til noget fælles med konkrete tiltag og handlinger, sagde han og takkede alle involverede.

Bred politisk opbakning

Ellen Knudsen (K) var også glad for udspillet, og lovede at det var et arbejde, som ville blive fulgt op af både centerledere, fagudvalg og politikere.

Mogens Haugaard (N) fandt det skræmmende, at udsatte borgere dør 22 år tidligere end andre, og han håbede at sundhedsudspillet ville afhjælpe dette.

Jan Jespersen (Ø) var tilfreds med processen med sundhedspolitikken, især fordi der var fokus på tiltag mod ensomhed.

Varly Jensen (DF) ønskede en løbende orientering, mindst én gang om året, idet han fandt at det intet hjalp hvis man skulle vente til udgangen af 2022.

Henning Urban Dam Nielsen lovede, at der vil blive orienteret undervejs med bl.a. åbne fagudvalg og referater.

Fokus på mental sundhed

Borgmester Anette Mortensen (V) understregede, at udspillet tænkte sundhed bredt.

– Det handler ikke kun om fravær af sygdom, men også den fysiske såvel som mentale sundhed, der handler om, at vi har det godt, sagde hun og uddybede:

– Vi sætter særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats blandt børn og unge, for vi ved, at det er her, de gode vaner starter. Det handler bl.a. om et godt samarbejde med forældrene omkring børnenes sundhed, trivsel og læring, siger Anette Mortensen.

sky

Stevns’ nye sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af tværgående møder i forvaltningen, borgermøder og møder med de politiske udvalg. På baggrund af dette har kommunalbestyrelsen udvalgt seks områder:

Fælles ansvar – Fælles indsatser

  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, sundhed & læring
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn & unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et bedre liv med mental trivsel
  • Flere skal have mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet.

Kilde: Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar