(Last Updated On: 14. juni 2022)

Ankestyrelsens Task Force har igen gennemgået 20 sager om børn og unge.

Stevns: Den første undersøgelse, som var kritisk, fandt sted i 2018, siden har kommunen oppet sig.

4 års fremgang

Formand for Børn, Unge og Læringsudvalget, viceborgmester Anette Mortensen (V), var godt tilfreds med Ankestyrelsens seneste rapport, som netop er blevet offentliggjort.

Den børnefaglige undersøgelse viser, at Stevns Kommune er lykkes med at rette op på de kritikpunkter, som stod i en tilsvarende rapport fra 2018.

Dengang fik Stevns dumpekarakter i sagsbehandling af børn og unge med særlige behov, og skudsmålet lød da bl.a.: Manglende lovmedholdighed. Sagsbehandling præget af langsommelighed. Frister ikke overholdt. Uensartethed i praksis. Lav faglig kvalitet.

I dag, 4 år efter, er der blevet set på forvaltningens børnefaglige undersøgelser, på overholdelse af lovens krav om inddragelse af barnet eller den unge og forældrene, på valg af handleplan og indsats, og på opfølgning og kommunens håndtering af underretninger.

”Vi er på rette vej”

Ankestyrelsens tal taler sit tydelige sprog, og der er i den nye rapport fra 2022 fremgang på alle barometre.

Kravet om udarbejdelse af f.eks. en børnefaglig undersøgelse er overholdt i 83 pct. af de undersøgte sager. I 17 procent af sagerne er kravet ikke overholdt, fordi den tidligere børnefaglige undersøgelse ikke er blevet opdateret.

I kravet om bl.a. samtale med barnet eller den unge er dette overholdt i samtlige sager, og det samme gælder for inddragelse af forældrene.

Foruden undersøgelsen i 2018, indgår også en ny indikation med et Børnesagsbarometer og Stevns Kommunes egen måling i 2020.

Man er således gået fra vurdering som ”utilstrækkelig inddragelse” af børn, unge og forældre under sagsforløbet til ”god inddragelse”.

I 2020 var der bl.a. i ca. 50 pct. af sagerne ikke foretaget en børnefaglig undersøgelse eller opdatering af tidligere sagsforløb, og i over halvdelen af de målte sager overholdt man ikke tidskrav for sagsbehandling.

Nu er kvalitetspejlemærker anderledes positive, idet der f.eks. kun 1 ud af 20 sager, som manglede en handleplan, og det glæder Anette Mortensen.

– Vi er på rette vej. Stevns ligger nu i den gode ende af Ankestyrelsens vurdering af sagsbehandlingen på dette område, fastslår hun.

Den brændende platform

I sidste uge præsenterede Anette Mortensen de positive resultater fra Ankestyrelsens Task Force-undersøgelse for Børn, Unge og Læringsudvalget, og efter sommerferien vil forløbet blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Sammen med udvalgsformanden fremlagde kommunens ny centerchef for Børn & Læring, Christian Sørensen, rapportens resultater sammen med direktør for velfærdsområdet, Ralf Klitgaard Jensen.

– Forløbet med rapporterne er sket på en den brændende platform, som kritikken i 2018 medførte. Der er blevet omstruktureret i forvaltningen, ansat flere og nye medarbejdere og vi stopper ikke her. Vi vil fortsætte den positive bevægelse, siger Christian Sørensen.

– Sidste år gennemgik vi en større omstillingsproces, hvor vi har prioriteret tværfagligheden med arbejdsmøder i bl.a. familieteam, og dette tværfaglige samarbejde vil vi dyrke mere. Ligesom vi er ekstra opmærksomme på de anbefalinger som Ankestyrelsen har givet, lyder det fra Ralf Klitgaard Jensen.

Anbefalinger har fokus på tre punkter.

At inddrage barnet/den unge relevant i forbindelse med afgørelser. At den børnefaglige undersøgelse udarbejdes hurtigt og inden 4 måneder. At der bliver fulgt op på sagerne.

– En nulfejlsstatus kan vi nok ikke nå, men disse anbefalinger skal vi kunne indfri, understreger Anette Mortensen.

Tilfreds med rapport

De to forvaltningsfolk og udvalgsformanden er enige i, at specielt de sager som omfatter vold og overgreb, skal der handles på akut.

I de sager, som Task Force-undersøgelsen har kigget på, er der også i alle sager foretaget en akutvurdering inden for 24 timer.

Forebyggelse er væsentlig i hele sagskomplekset, er forvaltningscheferne og udvalgsformanden også enige om.

– Vi har været under lup i 4 år, og vi er inde i en god spiral, som vil gavne svage borgere og vi er opmærksomt på at vi har et ekstra ansvar i disse sager, siger Anette Mortensen.

– Der er nok stadig nogen, som synes vi kan gøre det bedre, og de har de sikkert ret i. Men vi har bevæget os fremad og det skal vi fastholde som minimum og stræbe efter at gøre det bedre. Men som udgangspunkt er vi godt tilfredse med denne statusrapport, slutter Anette Mortensen.

Ankestyrelsens rapport uddeler ikke hjerter eller stjerner, men nøgterne vurderinger, som bl.a. viser, at indsatsen fra afgørelse til iværksættelse f.eks. er sket inden for 1 uge, i 61 pct. af sagerne.

Ankestyrelsen slutter dog med at konstatere, at ”Størrelsen på den samlede stikprøve på 20 sager er for lille til, at resultatet er generaliserbart på tværs af alle kommunens sager inden for de udvalgte sagstyper. Derfor kan en måling af 20 andre sager godt vise et andet billede af Stevns Kommunes sagsbehandling, end det der præsenteres i denne rapport.”

Skriv en kommentar