(Last Updated On: 27. december 2019)

Fødevarenetværkets formand, Nikolaj Thomsen fra Andelsgården Brinkholm, er med i en ny arbejdsgruppe, som vil arbejde for at skabe et ugentligt sommermarked på Rødvig Havn. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: På en ekstraordinær generalforsamling den 11. december besluttede medlemmerne af Stevns Fødevarenetværk, at nedlægge foreningen.

Det oplyser bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Netværket blev stiftet den 1. december 2010, og blandt initiativtagerne var Charlotte Mannstaedt, biavler Jens Erik Hansen, kvæg- og fåreavler Allan Søgård Pedersen samt Dan Christensen fra Engvang Frugt. Sidstnævnte sad på formandsposten de fleste af årene, og det var også på Engvang Frugt ved Strøby, at der flere år i træk blev afholdt Høstmarked med deltagelse af foreningens medlemmer.

Netværket har gennem årene også været aktive ved flere Smag på Stevns arrangementer på Rødvig Havn, torvedage i Store Heddinge samt deltagelse på forskellige fødevaremesser med mere.

– Hen over året har vi i bestyrelsen drøftet foreningens status på vores bestyrelsesmøder for at overveje, hvorvidt det var indsatsen værd at opretholde driften af foreningen. Årsagen er et faldende medlemstal og en lavere deltagelse i de aktiviteter, foreningen har arrangeret gennem sæsonen. Vi er alle travlt beskæftiget i dagligdagen med drift af vores egne virksomheder, og det kan derfor være svært at afse tid til at løfte hele indsatsen på fødevareområdet alene, udtaler den nuværende formand Nikolaj Thomsen.

I pressemeddelelsen oplyses, at Stevns Fødevarenetværk oplevede et kæmpe løft og øget aktivitetsniveau under ansættelsen af turismekonsulent Thor Nielsen, under Stevns Erhvervsråd. Denne stilling ophørte ved i sidste del af 2018. Under denne periode blev Stevns sat på landkortet udadtil ved arrangementer i København, Smag på Stevns i Rødvig, Stevnskirsebærprojekt mm.

Det faldende aktivitetsniveau var årsagen til, at foreningens fremtid blev drøftet på den ordinære generalforsamling sidst i november.

’Her var der enighed om, at man skulle søge efter hjælp til at løfte foreningen videre. Der skulle herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen havde således et par uger til at arbejde med sagen, men desværre er der ingen udenfor Stevns Fødevarenetværk, der har ambitioner til at brande Stevns som en fødevaredestination’, står der i pressemeddelelsen.

Stevns Fødevarenetværk nåede at eksistere i 9 år.

På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2019 blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge foreningen.

Bestyrelsen vil gerne takke den stevnske befolkning for den store opbakning under de aktiviteter, der gennem årene har været afholdt.

Ligeledes vil bestyrelsen gøre det meget klart, at alle medlemmer fortsætter produktionen af de gode stevnske fødevarer. Så man kan stadig spise lokalt forankrede produkter.

Foreningens midler overdrages til en ny arbejdsgruppe, som vil arbejde for at skabe et ugentligt sommermarked på Rødvig Havn. Arbejdsgruppen tegnes fra sin start af Thomas Ladeby og Nikolaj Thomsen.

Ønsker man at deltage i arbejdet, er man velkommen til at kontakte gruppen på tlf. 27115256.
rmh

Skriv en kommentar