(Last Updated On: 29. marts 2019)

Tror på aftale inden sommer

Stevns: Den 1. februar blev der indgået en ny otte-årig aftale med Falck om at varetage det operative beredskab i Stevns Kommune, hvorfor kommunens beredskab er sikret uafhængigt af opløsningen af Østsjællands Beredskab, som er en realitet.

Derfor søger Stevns Kommune nyt beredskabssamarbejde.

Brede sonderinger

Stevns Kommune været i dialog med både Roskilde og Køge kommuner samt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, som omfatter kommunerne af Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg.

– Jeg er meget opløftet over den positive dialog, vi har haft med først Roskilde Kommune og siden Køge Kommune samt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, siger Stevns’ borgmester Anette Mortensen, og uddyber:

– Alle parter er gået proaktivt ind i dialogen omkring et evt. samarbejde, og der er da også åbenlyse fordele ved begge de modeller, vi har set på her til sidst, siger borgmesteren,

Søger mod nord

Alt tyder dog på, at det ender med et samarbejde med Køge Kommune.

– Derfor har det også været en svær beslutning at tage, men vi har valgt at gå videre med Køge, fordi vi i forvejen samarbejder om forskellige strategiske og operationelle forhold og ikke mindst allerede er i dialog omkring beredskabsdækning af kommunens nordlige ende, som grænser op til Køge, lyder det fra Anette Mortensen.

– Jeg kan bekræfte at Stevns og Køge kommuner skal arbejde sammen om beredskab, siger Køges borgmester Maria Stærke, som tilføjer:

– Det betyder, at nu begynder snakkene mellem de to kommuner med henblik på en aftale. Jeg kan ikke sige noget om tidsperspektiv, slutter hun.

Aftale før sommer

Ifølge kommunaldirektør Per Røner vil forhandlingerne dreje sig om det administrative fællesskab samt indsatsledelse, det forebyggende arbejde, brandsyn, fyrværkerilovgivning mv.

Udgangspunktet for forhandlingerne skulle være den eksisterende økonomi, og således ikke koste Stevns yderligere bevillinger.

Kommunaldirektøren skønner, at forhandlingerne er færdige før sommerferien.

Mulighed mod syd

Hvis disse forhandlinger mod forventning ikke medfører en aftale, så er der stadig andre muligheder.

Formanden for bestyrelsen i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, siger til Stevnsbladet, at de er åbne for forhandlinger med Stevns, såfremt dette ønskes.

sky

 

Skriv en kommentar