(Last Updated On: 28. maj 2019)

Kornvalmuen er én af de 26 bivenlige blomster i frøblandingen. (Foto: iris.dk)

Stevns: Sidste år besluttede Stevns Kommune at gøre en indsats for at hjælpe bierne ved at så blomster flere steder på kommunens arealer.

Som bekendt var sommeren en både varm og tør fornøjelse, og det gav de bivenlige frø svære betingelser for at vokse sig store og blomstrende.

Kommunen har nu valgt igen i år at gøre en indsats som bivenlig kommune, og endda på et større areal end sidste år.

– De arealer, som vi endte med at så til med bivenlige blomster sidste år, var ved svanerne i Strøby Egede, langs Rødvigvej ved Store Heddinge – der hvor cykelstien går, inden vejen ved rensningsanlægget – ved Rengegade i Store Heddinge og ved Korsnæbsvej i Rødvig. Det samlede arealet blev på lidt over en hektar, oplyser centerchef for Teknik og Miljø, Birgitte J.T.K. Nielsen.

Arealerne, som sidste år blev sået til med bivenlige blomster, vil også blive tilsået i år, og så bliver arealet ved svanerne i år udvidet, så der også på græsarealet syd for svanerne bliver sået bivenlige blomster. Der vil forblive en kant af græs ud mod vej og cykelsti samt rundt om skulpturen med svanerne.

– Det betyder, at striben med krokusløg midt i græsset bliver fjernet, men senere på året bliver der lagt nye løg ud i græskanten, som vil blomstre til næste forår, siger Birgitte J. T.K: Nielsen.

Blandingen af blomster består af 26 forskellige etårige og flerårige arter som kommer igen. Arterne fremgår af boksen.

– Hvilke arter, der kommer til udtryk, afhænger af jordbunden, og vi er spændte på at følge udviklingen. Vi håber på, at sommeren ikke bliver lige så tør som sidste år, så vi rigtig kan få blomsterne at se. Egentlig skulle vi have evalueret ordningen sidste efterår, men sommeren gjorde det umuligt for os. Derfor tager vi et år mere som opstart og evaluerer til efteråret, slutter centerchefen.
rmh

Bivenlig blomsterfrøblanding

Blandingen indeholder 26 forskellige et- og flerårige arter. De er:

Hørblomst, morgenfrue, kornblomst, almindelig slangehoved, kornvalmue, forglemmigej, gyldenlak, klinte, hvid okseøje, studenternellike, akeleje, brudeslør, judaspenge, limurt, ridderspore, fingerbøl, skærmsløjfeblomst, almindelig røllike, hjulkrone, fjernellike, bibernelle, mokus-katost, svaleurt, engnellikerod, klokkeblomst, blåhat

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar