(Last Updated On: 12. juli 2019)

Politik: I slutningen af juni gav kommunalbestyrelsen på Stevns sig selv en god sommerferiegave, da Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at indgå et samarbejde om beredskabet.

Starter ved årsskiftet

Samarbejdet gælder fra 1. januar 2020, og betyder at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

De nuværende brandstationer i Køge, Solrød og Stevns kommuner fastholdes, og selve brandslukningsopgaven varetages fortsat af Falck.

Det nye samarbejde afløser Østsjællands Beredskab (ØSB), som opløses ved årets udgang.

Forventer bedre beredskab

Borgmester Anette Mortensen (V) forklarer valget af samarbejdspartnere således:

– De tre kommuner hænger geografisk sammen, der er en fælles beredskabskultur blandt medarbejderne, og kommunerne samarbejder allerede i dag om forskellige strategiske og operationelle forhold. Det nye samarbejde giver derfor rigtig god mening, siger hun.

Samarbejdet etableres efter længere tids drøftelser mellem de tre nabokommuner, som ifølge alle tre borgmestre har været præget af en høj grad af gensidig tillid.

Der er således en fælles tro på, at det nye samarbejde samlet set vil betyde et endnu mere robust beredskab, både operationelt og i samarbejdet mellem de involverede kommuner.

Økonomien er uvis

”Men hvordan med økonomien, tænker mange borgere nok”.

– Som det ser ud lige nu, forventer vi, at det nye beredskab kan holdes inden for den økonomi der allerede er afsat. Den endelige pris for opløsning af ØSB kender vi ikke endnu, men der kommer højest sandsynligt en merudgift, siger Anette Mortensen.

Den beredskabsaftale, som Stevns Kommune allerede har fortsætter også i 2020, hvilket betyder, at der ingen ændringer sker på stationer og mandskab i hverken Store Heddinge og Hårlev.
sky

Skriv en kommentar