(Last Updated On: 29. juni 2020)

Stevns: Dansk Byggeri har offentliggjort deres årlige måling af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. Det fremgår af analysen, at Stevns Kommune samlet set går 10 pladser tilbage fra nr. 29 i 2019 til nr. 39 i 2020. I i 2018 lå Stevns på 21.-pladsen.

Når man ser nærmere på analysens enkelte områder er billedet dog mere nuanceret. Stevns Kommune går frem på tre områder, står uændret på otte områder, og tilbage på ti områder.

Borgmester Anette Mortensen (V) ærgrer sig over tilbagegangen. Hun hæfter sig dog ved, at Stevns stadig ligger i den bedste halvdel af landets kommuner og højest på listen på flere områder.

Udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), glæder sig over, at erhvervsfrekvensen er steget, mens antallet af langtidsledige i kommunen er faldet.

– Det er dog vigtigt at fastholde og udbygge vores konstruktive dialog med vores erhvervsliv og samarbejde med vores erhvervsråd, så vi sammen i de kommende år, kan flytte Stevns Kommune opad på listen på flere områder, siger udvalgsformanden.

Stevns Kommune er gået frem ift. erhvervsfrekvens og brug af AB18-bygningsreglementet. Derudover fastholder Stevns Kommune en flot placering på ti områder, herunder finder man blandt andet gebyrer, udbudspolitik samt tilgængelighed og åbningstider.

Ovenstående er et resultat af, at Stevns Kommune stadig arbejder sammen med erhvervslivet om bl.a. kommende udbud. Dialogmøder er en vigtig del af Stevns Kommunes ambitiøse erhvervspolitik for 2019-2023, som skal øge kommunens erhvervsindsats gennem en række konkrete initiativer.

På ti områder går Stevns Kommune tilbage i forhold til år 2019. Det drejer sig bl.a. om sagsbehandlingstid og andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor Stevns Kommune er faldet relativt i forhold til de andre kommuner. Sagsbehandlingstiden er f.eks., steget fra 38 til 47 dage. Stevns Kommune vil undersøge årsagerne til ændringerne.

Skriv en kommentar