(Last Updated On: 30. juli 2015)

pc pleje_webPlejebørn med behov for egen computer får støtte fra Stevns kommune. Det er et positivt eksempel, som hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen mener, at andre kommuner bør følge

STEVNS: Stevns kommune er blandt 29 kommuner i Danmark, der vælger at støtte plejebørn med behov for en computer. Det viser en ny rundspørge, som Børnehjælpsdagen står bag.

Børnehjælpsdagen har kortlagt i hvilket omfang alle landets kommuner – herunder Stevns – imødekommer computeransøgninger, fordi hjælpeorganisationen har dokumenteret, at særligt de 10-13-årige plejebørn halter bagud i den teknologiske udvikling.

På landsplan har 43 % i denne aldersgruppe deres egen pc, mens gennemsnitstallet er 63 %* for børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet. (*Gallup Børne- og Ungdomsindex 2014).

“Vi er rigtig glade for, at Stevns ser positivt på plejebørns computerbehov. Ifølge kommunens besvarelse har man oprettet en særskilt pulje eller anden ordning, som giver plejebørnene mulighed for at søge om en PC”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl. (Kilde: pressemeddelelse Børnehjælpsdagen)

 

 

FAKTA

I følge Ankestyrelsens seneste tal er 38 børn anbragt uden for hjemmet gennem Stevns kommune. Disse børn bor altså enten i eller uden for kommunens grænser. 58 % af alle anbragte børn i Danmark bor i en plejefamilie. I alt er cirka 11.600 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet.

 

Skriv en kommentar