(Last Updated On: 10. november 2020)

Fem politikere giver deres bud på fem indsatsområder

Politik: Stevns Kommune har fået en ny kulturpolitik, som skal afspejle det brede og varierede kulturliv, der står for at tilbyde borgere og gæster oplevelser, fællesskaber og aktiviteter.

Der tages ejerskab

Den nye kulturpolitik bliver retningsgiver for det kommunalt strategiske arbejde i forhold til kulturambitioner og indsatser.

Den er basis for forståelsen af hvilke ambitioner og indsatser, som kommunen prioriterer, og hvordan Stevns Kommune vil arbejde med dem. Kulturpolitikken forholder sig helt overordnet til Stevns Kommunes vision: ”Stevns – Du kommer igen”.

Den nye kulturpolitik er blevet til gennem en række møder med kulturaktørerne i Stevns Kommune, hvor de har haft mulighed for at sætte ord på, hvornår og hvordan de lykkes.

Derved er det hensigten at aktørerne kan se sig selv i ambitionerne og tage et ejerskab for kulturens videre udvikling, lyder det i det politiske oplæg.

Fem indsatsområder

Ambitionerne for de fire kommende års kulturarbejde er, at frivilligheden sættes fri, så kulturen kan blomstre, og at der udvikles et levende netværk og fællesskaber for fælles aktiviteter.

Kulturlivet skal sikres en bred forankring, og så skal nicherne også tilgodeses.

Alle indsatsområder skal gå på tværs af fem indsatser, der præsenteres i et kommende dynamisk indsatskatalog. De politisk besluttede indsatser for de fire års kommende arbejde er: Kultur og Turisme som driver. Den lokale kulturhistorie, Børns møde med kunst og kultur. Verdensarv som kulturelt lokomotiv og Ungekulturen.

Det er Plan, Miljø og Teknikudvalget, som har udarbejdet kulturpolitikken som indeholder ovennævnte indsatskataloget, idébank, der har sit udgangspunkt i politikere og aktørers idéer og drømme til de kommende fire års aktiviteter.

Skal styrke netværk

Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune for 2020-2023 præsenter et ønske om bredere samarbejder og at aktiviteter styrkes i netværk og med de styrker, som vi allerede besidder i Stevns Kommune, fortæller formanden for udvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen, der ønsker at der fortsat udvikles initiativer for de mange.

”Stevns Kommune vil opfordre de dygtige, kreative og ambitiøse aktører om at gå forrest, tænke nyt og gøre noget anderledes”, hedder det i oplægget.
sky

Skriv en kommentar