(Last Updated On: 28. september 2021)

Socialudvalgsformand Henning Urban Dam (S) glæder sig over den positive vurdering af ældreplejen i Stevns Kommune. (Foto: Klaus Slavensky)

Af Klaus Slavensky

Ældreomsorg: Antallet af hjemmehjælpstimer til 65+ årige er faldet over de seneste 10 år til trods for, at der samtidig er kommet langt flere 65+ årige.

En undersøgelse fra Ældre Sagen viser et markant fald i den hjemmehjælp, som ældre i gennemsnit modtager. Dette afspejler sig også i kommunernes ældreudgifter, som ikke har fulgt med den demografiske udvikling.

Flere ældre borgere

Sådan er situationen i 88 ud af 98 danske kommuner ifølge Ældre Sagens rapport, hvor Stevns Kommune skiller sig positivt ud.

– Vi har i den periode, hvor jeg har været formand for Social- og Sundhedsudvalget tilført flere midler til bl.a. hjemmeplejen, forklarer Henning Urban Dam, og det bekræftes af Ældre Sagens tal, som viser, at Stevns Kommune har øget midlerne til ældreudgifter.

Ifølge Ældre Sagen er der i gennemsnit 5,3 timer per visiteret borger til ugentlig hjemmehjælp på Stevns, hvilket er en stigning på 32,9 pct. siden 2010, hvorimod nabokommunen Faxe blot har 3,3 ugentlige hjemmehjælpstimer, og et fald på 18,8 pct. af tildelingen af støtte.

– Jeg genkender tallene, og det er glædeligt, at Stevns omtales som en kommune der tilgodeser ældre medborgeres behov, på trods af, at demografien viser at antallet af ældre stiger, siger Henning Urban Dam, og oplyser, at flertalsgruppens (A, B, C, F, V og Ø) budgetforslag for 2022 afsætter godt 10 mio. kroner ekstra til fremskrivning af antallet af ældre samt forbedring af hjemmehjælpen.

I alt er de samlede ældreudgifter i 2021 på 177 mio. kroner.

Også ros fra KL

Hjemmehjælp dækker over tre områder: Personlig pleje, som omfatter f.eks. at komme i bad, få tøj på og komme ud af sengen. Dernæst praktisk hjælp til bl.a. tøjvask, indkøb og rengøring. Desuden er der madservice, hvor borgere kan få bragt mad hjem, hvis man ikke selv kan lave mad længere på grund af f.eks. sygdom.

– Vi har for øjeblikket 400 borgere som modtager hjemmehjælp, og 80 pct. af dem får bragt mad hjem fra kommunens Madservice, men borgerne kan også vælge mad fra en privat leverandør, siger Henning Urban Dam.

Han fortæller videre, at det meste af den tildelte hjemmehjælp går til personlig pleje, og at Social- og Sundhedsudvalget har igangsat en undersøgelse, som skal se på visitationen, lave nye standarder og sikre efteruddannelse af medarbejdere.

– I 2020 var der afsat 154 mio. kroner til ældreomsorg og på grund af den demografiske udvikling måtte vi tilføre 16 mio. kroner. Vi har ny fået en ny ressourcemodel, som er realistisk i forhold til budgettet, og hvor pengene passer til de opgaver, der er visiteret til bl.a. hjemmehjælpen. Vi bruger i snit 32.000 kroner per borger over 65+, og tal fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, at Stevns har den fjerde mest effektive drift på ældreområdet. Så det er supergodt, siger Henning Urban Dam.

Styrker hjemmehjælpen

I 2023 kan Stevns Kommune indvie et nyt plejecenter til 40 beboere, som bygges bag Stevnshøj i Store Heddinge, og det har Henning Urbans Dams fingeraftryk, og derfor har han store ambitioner for det kommende center med fire afdelinger.

– Vi har netop lavet en ny demenspolitik, hvor vi ligesom andre kommuner har udfordringer. Man kunne åbne en demensafdeling i lighed med den vi har i Hotherhaven, hvor der er rigtige dygtige medarbejdere, som er uddannet til at håndtere de borgere som er hårdest ramt af demens, siger han og vender tilbage til hjemmehjælpen.

– På nuværende tidspunkt har vi tre områdegrupper for hjemmehjælpere. Det er i Strøby Egede, Store Heddinge og i Hårlev. Nu opretter vi også en gruppe i Rødvig, og det betyder samtidig, at vi gør hvad vi kan for at få færre forskellige hjemmehjælpere i folks private hjem, men vi undgår ikke at bruge vikarer ind imellem.

Også fokus på de unge

Henning Urban Dam er tilfreds med Ældre Sagens og KL’s positive respons på den stevnske ældrepleje, og han synes, at han i den periode, som han har været socialudvalgsformand, har haft mulighed for at gøre noget for området.

”Men er det godt nok med status quo, og vil der komme yderligere forbedringer eller måske nedskæringer på området i fremtiden?”

– På ældreområdet har vi over 1.200 borgere i alderen 80+ til 99, hvilket er en stigning på 26,7 pct. siden 2014. De vil blive behandlet på samme omsorgsfulde måde som hidtil, men hvis jeg kunne få mine ønsker opfyldt, så skal der mere handling til. Vi skal se på nomineringen, på arbejdsmiljøet for personalet, for det betyder kvalitet for borgerne. Det vi bruger på sundhedsområdet, skaber trivsel, ikke kun for de ældre, men også for de unge, som vi trænger til at sætte mere i fokus, for det er en investering i fremtiden, forklarer Henning Urban Dam, og fortsætter med sine visioner, såfremt han blev valgt som borgmester.

– Jeg undrer mig over at vores nuværende borgmester ikke bare en gang imellem deltager i f.eks. Social- og Sundhedsudvalgets møder. Det må være vigtigt, at kommunens øverste leder har kontakt med udvalgene. Hvis jeg blev borgmester, ville jeg også have en dialog med foreningslivet, f.eks. om de unge, som ikke trives i eget liv. De, som forlader folkeskolen kan være i en sårbar alder, og overgangen fra barn til voksen skal vi være skarpere på at støtte, så de unge får en uddannelse, et arbejde og bliver selvforsørgende i eget liv. Vi har sat mange gode ting i gang, med åbent værested for unge under 25 år, PPR-samarbejde, inklusion og holddelinger i folkeskolen. Men vi kan gøre det bedre, og det kræver en synlig og deltagende politisk leder, slutter Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar