(Last Updated On: 28. maj 2015)

Stevns integrationsforeningDer er fortsat stor tilslutning blandt de flygtninge og indvandrere, som bor i Stevns kommune. På seneste møde var over 40 mødt frem og desuden var repræsentanter fra Stevns kommune til stede for at bistå med rådgivning om integrationsforhold. (Foto: Privatfoto)

STORE HEDDINGE Efter en række indledende møder og stiftende generalforsamling, har Stevns Integrationsforening påbegyndt sine primære aktiviteter.

Fra den 21. maj er der startet lektiehjælp op på Stevnshøj, hvor kursister i dansk kan for hjælp. Foreningen har ligeledes nedsat udvalg, som skal arbejde på at etablere nye fællesskaber indenfor motion og idræt samt andre tilbud.

Til trods for engageret opbakning fra de frivillige borgere, som stiller op til at medvirke til lektiehjælp og dialog med de nytilkomne borgere, er der fortsat et stort behov for, at nye frivillige tilmelder sig. Som frivillig kan man hjælpe med at samtale på dansk og drøfte almene forhold om bolig, familie- og dagligliv i Danmark.

Tilmelding som frivillig kan ske ved henvendelse til foreningens formand, Abdikariin på e-mail cabdikariin707@gmail.com eller via Facebook på foreningens side ”Stevns Integrations Forening”.

Skriv en kommentar