(Last Updated On: 8. september 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Gerhard Nagott
Tidligere medlem af Venstre
Thorsvænge 19
4673 Rødvig

Det er politisk dårligt håndværk af Venstre med borgmesteren i spidsen i fredningssagen af Stevns Klint. Det kunne være undgået. Bjarne Østergaard Rasmussen, Flemming Petersen og Rikke Gliese Mikkelsen fortjener respekt for, at de stemte efter deres overbevisning.

Der ruttes ikke med det store politiske overblik hos Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen og borgmesteren, der til Dagbladet udtaler: ”Det er en uholdbar situation, når et mindretal kører så store sager igennem, siger Mogens Haugaard”. Samtidig med at der fremsættes politiske trusler mod de tre hæderværdige venstrefolk.

Jeg kan ikke få øje på mindretallet, var der ikke 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der stemte for og 8 imod? Havde det været bedre, hvis Venstre havde haft et flertal på 10 mod 9?

Jeg vil gerne minde borgmesteren om, at kommunalbestyrelsen hverken er borgmesterens eller Venstres ejendom, men derimod borgernes kommunalbestyrelse.

Ved rettidigt omhu kunne borgmesteren have undgået at bringe sig selv i den situation, når det er en kendsgerning, at der er et flertal for fredning. Hvorfor har borgmesteren skiftet standpunkt fra januar og til nu. Er han banket på plads af landbruget, som åbenbart er en kerneopgave for Venstre på Stevns?

Det er grove løjer, når borgmesteren offentligt går ud og kritiserer sine partifæller, udvalgsformændene Bjarne Østergaard Rasmussen og Flemming Petersen, for ikke at have gjort deres arbejde godt nok.

Træd varsomt med de tre hæderværdige Venstrefolk. Venstres gruppe kunne risikere at miste tre, og det kan betyde et flertal på 11 uden om borgmesteren, der reelt så – og det er før set – komme under administration af kommunalbestyrelsen.

At borgmesteren er inhabil og ikke kan repræsentere kommunen i fredningssagen fremover er indlysende. Borgmesteren behøver ikke at være så bekymret for ”ejendomsrettens ukrænkelighed”. Det er reguleret i Grundlovens § 73 stk. 1. Der gælder ikke nogen undtagelse for Stevns.

 

Skriv en kommentar