(Last Updated On: 30. oktober 2015)
Troels-og-Mogens

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og bogmester Mogens Haugaard Nielsen under besøget i Boesdal Kalkbrud tidligere på året. (Foto: Charlotte Skøtt).


Stevns klint er en ud af de 10 danske lokaliteter, som får dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har netop meldt ud, at Stevns Kommune er udvalgt som én af de i alt 10 kommuner, der bliver en del af regeringens forsøgsordning, der skal fremme turismen i kystnære områder.
Stevns Kommune har fået forsøgstilladelse til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen i Boesdal og Højerup, og dermed er besøgscentret i Boesdal et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Dermed er der grønt lys for kommunens videre planer for et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Centreret skal bl.a. formidle UNESCO verdensarven og den særlige geologi på Stevns Klint.
Et kommende besøgscenter forventes at blive besøgt af 50.000 gæster om året./cs

Ordningen giver de udvalgte kommuner tilladelse til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen, der under normale omstændigheder er beskyttet af strenge restriktioner mod byggeri.

For Stevns Kommunes vedkommende gælder dispensationen for Boesdal og Højerup, og det betyder, at Stevns Kommune nu har mulighed for at gå i gang med at opføre et besøgscenter i Boesdal, der skal formidle områdets unikke geologiske historie og fortællingen om fiskeleret, der har været med til at sætte Stevns Klint på UNESCOs verdensarvsliste.

Besøgscentret skal være bindeled
Besøgscentret i Boesdal er en central del af kommunens strategi for, hvordan Stevns får mest mulig udbytte af udnævnelsen til verdensarv ved at binde de mindre og større natur- og kulturattraktioner langs Stevns Klint sammen fysisk og mentalt. Besøgscentret skal fungere som et klart ankomststed, der starter fortællingerne. Der er samtidig planer om at udvikle Højerup og give området et løft til glæde for de besøgende. Det er dog ikke vedtaget, hvilke tiltag der her skal laves.

Boesdal-View

Boesdal Kalkbrud med vue over Østersøen og profilen af Møns Klint i horisonten. (Foto: Charlotte Skøtt).

’Jeg er rigtig glad for, at vi er i blandt de udvalgte kommuner, der får dispensation til at bygge nær kysten. Nu har vi mulighed for at bygge et besøgscenter i Boesdal, og jeg tror, at det vil have stor betydning for hele Stevns. Besøgscentret kan bruges som løftestang for kommunen, både hvad angår bosætning, erhverv, turisme og naturoplevelser for både borgere og besøgende’, udtaler borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Skriv en kommentar