(Last Updated On: 10. december 2015)

Læserbreve-735x415Hvorfor bruger vi politikere så meget energi på at tale om fredning af Stevns Klint – hvorfor freder vi dog ikke bare den klint?

Holdningerne er delte, men det skorter ikke på ubehagelige ord om, hvor uduelige vi er, os der tvivler.

Venstre er på ingen måde imod en fredning af klinteprofilen – tro det eller ej – men vi er imod at træffe beslutninger uden at kende konsekvenserne. Vi har efterhånden brugt meget tid på at læse alle sagsakterne og når der melder sig flere spørgsmål end svar, så bliver vi oprigtigt bekymret – efter vores opfattelse mangler der afgørende svar på blandt andet:

– Hvorfor er naturstyrelsen ikke medrejser af forslaget, hvis det er så god en sag, som DN mener?
– Kan der overhovedet påbegyndes et arbejde med et besøgscenter, mens fredningsforslaget behandles i Fredningsnævnet?
– Kan Fredningsnævnet vælge at frede mere end det, der anbefales i fredningsforslaget?
– Kan et projekt ved Stevns Fyrcenter overhovedet påbegyndes, mens fredningsforslaget er under behandling?
– Kan 25 meter kalkoverdrev langs hele klinten have negativ betydning for landmænd langt ind på Stevns?
– Hvad er prisen for aktiv pleje af 25 meter kalkoverdrev langs 20 kilometer klint?
– Er der foretaget en uvildig juridisk vurdering af erstatningsstørrelsen, set i lyset af jordpriserne på Stevns?

For os er spørgsmålene mange, men et af de vigtigste er, om en fredning kan gå ud over nuværende erhvervsdrivende. Vi hører jævnligt udsagn som: »Se nu at få fredet den klint, så vi kan få nogle turister hertil og tjene nogle penge«

Ja, vi skal trække turister til Stevns, men det skal ikke være på bekostning af nuværende erhvervsdrivende. For Venstre er erhvervsdrivende landmænd ligeså vigtige som de erhvervsdrivende, der lever af turister. I Venstre mener vi, det er vigtigt at holde på de virksomheder, vi har, samtidig med at vi tiltrækker nye virksomheder.

Rikke Gliese-Mikkelsen har på eget initiativ bedt organisationen Landbrug og Fødevarer forholde sig til mulige konsekvenser for landbruget, såfremt man fastholder fredningens formål om at udvide arealet med naturtypen kalkoverdrev. Landbrug og Fødevarer oplyser, at det kan få alvorlige konsekvenser for husdyrproduktionen langt ind på Stevns. Det er naturligvis bekymringer, vi ikke kan sidde overhørige.

Samtidig undrer det os, at et advokatnotat, der tilkendegiver, at Stevns Kommune har en dårlig sag og højest sandsynligt taber sagen, ikke er en del af sagsmaterialet.

Hvis et flertal beslutter sig for at frede Stevns Klint, bør det i det mindste ske ud fra et fuldt oplyst grundlag og ikke som nu, hvor det virker som om, Dansk Naturfredningsforening har vendt det blinde øje til de kritiske spørgsmål, som bør undersøges nærmere og fortjener at blive besvaret af en uvildig instans?

Venstres juleønske er, at vi kan bygge et besøgscenter, udvikle Boesdal, Fyrcentret og Højerup, men lige nu frygter vi, at en fredning af Stevns Klint vil gøre dette ønske lige så urealistisk som snevejr juleaften.

På vegne af Venstre Stevns Kommunalbestyrelsesgruppe
Bjarne Nielsen
Gruppeformand

 

Skriv en kommentar