(Last Updated On: 25. januar 2021)

To ud af Stevns kommunens tre direktører har opsagt deres stillinger i forvaltningen, og nu er der så sat gang i en proces i forhold til nyansættelser. Der er tilmed hyret et konsulentfirma til lejligheden. Men er det egentlig nødvendigt med tre direktører i kommunen? For mit vedkommende er svaret nej.

For selvom nyansættelser i forhold til begge ledige direktørposter naturligvis er en mulighed, så kunne tiden også være inde til, at Stevns kommune forsøgte sig med færre kommunale ledere på højeste niveau.

Det vil betyde, at den kommunale organisation bliver trimmet således, at der bl.a. åbnes op for at overføre flere midler fra skrivebordsgeneralerne videre ud til de varme hænder i ældreplejen og på børneområdet. De sparede midler kunne også gå til at forbedre kommunens økonomi. Og det siger jeg ikke for at underkende den indsats, som ydes af de kontoransatte i kommunen. Det vil jeg gerne understrege.

Jeg siger det fordi, at det en gang imellem er sundt at tænke nyt i forhold til, hvordan kommunen skal indrettes. Det er især oplagt at tænke nyt, når muligheden byder sig, hvilket den gør nu.

I dag er der tre direktørstillinger i Stevns kommune, og fremover vil der med DF-Stevns’ forslag være to direktørstillinger i kommunen. Det mener jeg er et rimeligt niveau, og jeg har da også bemærket at Rasmus Englund i et læserbrev har luftet et tilsvarende forslag.

Jeg vil derfor anbefale, at kommunen kører videre med en direktør mindre. Man kan selvfølgelig på et senere tidspunkt beslutte sig for igen at forøge antallet af direktører, såfremt det vurderes mest hensigtsmæssigt. Men jeg tror, at man vil erfare, at kommunen sagtens kan køre videre med et lidt mindre administrativt hold. Jeg mener iøvrigt også, at man med fordel kan overveje, om der er mulighed for at trimme det kommunale bureaukrati på andre områder. Og som nævnt ovenfor, så vil det åbne op for, at kommunen kan fokusere mere på kerneopgaverne indenfor ældreplejen og børneområdet.

Martin Henriksen
Spidskandidat til kommunevalget for Dansk Folkeparti

Skriv en kommentar