(Last Updated On: 9. august 2022)

Vi bør holde os til Dannebrog.

Nu nærmer vi os den tid, hvor kommunen formentlig igen vil flage med Pride-flaget. Det kan jeg ikke støtte, og begrundelsen er bl.a. den, at regnbueflaget er koblet tæt sammen med Copenhagen Pride, som åbenlyst har ytret opbakning til, at man opdeler mennesker ud fra deres hudfarve, ligesom de har ytret opbakning til, at man opdeler mennesker ud fra deres seksuelle observans.

Regnbueflaget symboliserer også i bred forstand regnbuebevægelsen, som i årevis bl.a. har arbejdet for, at selv små børn skal tage stilling til om de befinder sig i det rigtige køn.

Regnbuebevægelsen søger med deres ekstreme kønsideologi at skabe et kunstigt og unaturligt behov hos børn og unge.

Det er så ekstremt, at jeg selv betragter bevægelsens stærkt ideologiske tilgang til børn og unge som et overgreb, da det helt unødvendigt skaber usikkerhed hos nogle børn, der måske tilmed i forvejen har det svært.

For mig symboliserer regnbueflaget et større og mere alvorligt samfundsproblem, hvorfor jeg naturligvis ikke kan støtte, at kommunen flager med regnbueflaget. Det har ikke meget med mangfoldighed og tolerance at gøre, når det kommer til stykket.

Jeg foreslår, at kommunen holder sig til at flage med Dannebrog, samt det færøske og grønlandske flag på de nationale flagdage for disse. Ved eventuelt besøg fra udlandet kan kommunen passende flage med gæsternes nationale flag på selve dagen.

Jeg er naturligvis opmærksom på, at mit tidligere parti Dansk Folkeparti i sidste periode bakkede op om at flage med regnbueflaget, men allerede dengang markerede jeg i lokalpressen, at jeg ikke var enig i kommunalbestyrelsens og mit tidligere partis beslutning.

Det er heller ikke min oplevelse, at der hos borgerne i Stevns kommune er bred opbakning til de politiske og ideologiske synspunkter, som Pride og regnbuebevægelsen repræsenterer. Kommunen burde i stedet iværksætte en oplysningskampagne, så forældre, pædagoger, lærere mfl. bliver opmærksomme på det påvirkningsarbejde, der på forskellige niveauer foregår overfor børn og unge, således at flere bliver i stand til at opfange signalerne og imødegå udviklingen på en nuanceret og afbalanceret måde.

Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen
Partiuafhængig

Skriv en kommentar