(Last Updated On: 29. august 2014)

Telefonbetjening
Malene fra Stevns Kommunes callcenter er rigtig glad, for hun og kollegerne er nemlig blevet udpeget som de bedste blandt de danske kommuner til at yde telefonservice. (Foto: Stevns kommune).

STEVNS: Via en undersøgelse fra analysefirmaet Servicemind, gennemført i alle landets 98 kommuner fra februar til april i år, er Stevns kommunes telefonomstilling – eller callcenter, som det nu hedder – blevet udpeget som værende blandt de bedste danske kommuner til at yde telefonservice. Resultatet er analysefirmaet kommet frem til ved mindst ti gange at ringe til alle kommunerne og måle den enkelte kommunes evne til at tage telefonen og hjælpe den, som ringer godt på vej. I Stevns Kommune er succesraten på 90 procent mod et landsgennemsnit på 56 procent. Stevns kommune vurderer selv, at det flotte resultat især skyldes, at kommunen sidste år etablerede et callcenter, så der kun er én indgang til Stevns Kommune. I det nye callcenter sidder en stribe engagerede medarbejdere klar til at tage telefonen, når den ringer. Kommunens relativt lille størrelse har formentlig også haft indflydelse på det flotte resultat.

Skriv en kommentar