(Last Updated On: 30. november 2021)

Stevns: Folketinget har vedtaget en ny lov om beskyttelse af whistleblowere, som træder i kraft den 17. december. Loven gør det obligatorisk for virksomheder med mindst 50 ansatte at etablere en intern whistleblowerordning, som skal gøre det trygt og sikkert for bl.a. ansatte at indberette om alvorlige uregelmæssigheder i virksomheden.

Derfor etablerer Stevns Kommune nu en organisatorisk whistleblowerenhed, som har en særlig tavshedspligt om indholdet i eventuelle indberetninger. Med ordningen skal ansatte, samarbejdspartnere og andre trygt og anonymt kunne indberette kendskab til mistænkelige forhold.

– Det er et supplement til den daglige tillidsbaserede dialog, og jeg håber naturligvis, at vi ikke får brug for whistleblowerordningen. Skulle det alligevel være tilfældet, så håber jeg, at man vil dele den viden man har, så vi kan få rettet op på tingene’, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Rammerne for den nye ordning blev enstemmigt godkendt på seneste møde i kommunalbestyrelsen, afholdt torsdag den 25. november på rådhuset.

Dog var SF’s Jan Jespersen i tvivl om den konstruktion, som Stevns Kommune har valgt for ordningen:

– Jeg er glad for ordningen, men hvorfor skal der sidde en HR-teamleder sammen med borgerrådgiveren ved den første indrapportering? Det virker forkert, at et medlem af chefgruppen på den måde som den første skal behandle sagen. Det burde kun være en borgerrådgiver, sagde Jan Jespersen.

Anette Mortensen argumenterede for, at sårbarheden vil være for stor, hvis kun én person skulle varetage funktionen.

Jan Jespersen fastholdt sit synspunkt, og han spurgte, om det i stedet kunne være en politisk udpeget person, der sammen med borgerrådgiveren skulle tage imod henvendelserne fra de ansatte, og han frygtede.

Såvel borgmesteren som hendes partifælle Bjarne Nielsen havde dog svært ved at se, hvem det skulle være:

– Du har en god pointe, Jan. Derfor har vi også i Økonomiudvalget bedt om at få en evaluering af ordningen efter et år, sagde han.
rmh

Fakta om whistleblowerordning og borgerrådgiver

Hvem kan anvende whistleblowerordningen?

  • Whistleblowerordningen kan benyttes af kommunens ansatte, samarbejdspartnere, lønnede og ulønnede praktikanter, frivillige, leverandører og tidligere ansatte, samt personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt.
  • Whistleblowerordningen vil blive evalueret efter to år.
  • Den der indberetter, kan være anonym eller ikke-anonym og er beskyttet imod repressalier.
  • Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt og er uafhængig af ledelsen i forvaltningen.
  • Enheden består af kommunens borgerrådgiver og teamleder i HR.
  • Som følge af et EU-direktiv, der handler om at beskytte whistleblowere, skal samtlige kommuner have en whistleblowerordning fra den 17. december 2021. Det samme gælder for alle øvrige private og offentlige arbejdspladser, der har over 50 medarbejdere.

Stevns Kommunes Borgerrådgiver

  • Som borger har man mulighed for at kontakte kommunens borgerrådgiver, hvis man har behov for råd og vejledning om f.eks. klagemuligheder, regler for sagsbehandling eller lignende.
    Borgerrådgiveren kan f.eks. hjælpe, hvis man har svært ved at navigere i det kommunale system eller har en sag, der ikke er gået som forventet.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar