(Last Updated On: 21. juli 2016)

Det er formanden for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Grunkin, som har fået idéen at »anmelde« Stevns kommunes træpolitik. Københavns kommune har dette forår vedtaget en træpolitik, som modtog megen opmærksomhed, og derfor syntes hun, at det var på sin plads også at fremhæve Stevns, som har rigtig mange fine takter. Hun kontaktede derfor Danske Anlægsgartneres landsformand Henrik Hoffmann. Sammen har de skrevet denne anmeldelse af træpolitikken i Stevns kommune:

Flere og flere kommuner får øjnene op for værdien af træer i landskabet og i bymiljøer. Stevns kommunes træpolitik er enestående ved sin opmærksomhed på vejtræernes betydning som kulturarv

Vejtræer web

De gamle træer på Tommestrupvej danner en flot allé på vejen ind mod – og ud af – Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

STEVNS: Det er ingen tvivl om, at det unikke natur- og kulturgrundlag, som Stevns kommune besidder, har stor værdi for både borgerne og beslutningstagere.

Det gælder også træerne, der står langs vejene i det smukke landskab fyldt med kulturhistoriske spor som stynede pil- og poppelhegn, alléer, kirker, gravhøje, sten- og jorddiger, herregårde og stjerneudskiftede landsbyer.

Med andre ord: landskabet fortæller Danmarkshistorie. På Stevns er både borgere og beslutningstagere en uundværlig ressource som vogtere af vores nationalarv.

En tværfaglig opgave

Og det er også et stort ansvar. Derfor har træpolitikken en pointe i at ville sikre samarbejdet i forhold til kulturværdier, planlægning og drift. Det er en vigtig værdikæde, hvor alle led i kæden er uundværlige.

Politikken signalerer på den måde både respekt og vilje til handling, når det gælder forvaltning af vores allesammens værdifulde kulturlandskab. Det betyder, at der bliver taget hånd om de historiske spor, som vejtræerne repræsenterer, med en helhedsorienteret planlægning.

Der er lagt op til, at træerne bliver forvaltet omhyggeligt, så både træernes formål, historie og sundhedstilstand bliver sammenholdt med forhold som trafiksikkerhed og planlægning af nyplantning. Heri indgår også placering af de nye træer, valg af egnskarakteristiske arter, gode vækstmiljøer samt håndtering af saltpåvirkninger. Det er således også en vigtig tværfaglig opgave at forvalte træer.

Træer tager tid
Derfor er vi i Foreningen Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere enige om at anerkende Stevns kommunes træpolitik. Træer tager tid.

Desværre går det mange andre steder hurtigt med at ødelægge træer pga. uvidenhed eller ligegyldighed. Det sker ved fældning, vandalisme eller mangel på pleje.

Store vejtræer giver landskabet tidsdybde. Et sundt træ med gode vækstbetingelser kan leve flere hundrede år. Og de er smukke, sådan som de kan tegne en vej gennem det småbakkede eller jævne landskab, skabe rum og læ, udgøre pejlemærker – eller give inspiration til fantasien som den stynede pil i H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet.

Borgerne i kommunen synes at være vant til at være årvågne over for forvaltningen af områdets arv. Det gælder både fredningen af klinten og respektfuld bevaring af kystområdets stærke og særegne spor, som vidner om den menneskelige aktivitet gennem tiden.

Så tag med stolthed familien med på en køretur ud i landskabet på Stevns. Blandt de mange oplevelser, der venter, kig da også nærmere på de gamle vejtræer. Stevns er både rig på Verdensarv – og Nationalarv.

Læs mere om Stevns kommunes træpolitk her

Skriv en kommentar