(Last Updated On: 22. juni 2018)

Tidligere toppolitikere kræver hoveder og samtlige børnesager genbehandlet

Rapporten om Stevns kritisable behandling af børnesager har fået tæsk af politikere og borgere. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: En politisk kommentator ville nok sige, at der er kø ved håndvasken i forbindelse med kritikken af Stevns Kommunes behandling af sager vedrørende udsatte børn og unge.

Men at det har medført et politisk slagsmål står ikke til diskussion. USA havde Watergate, nu har Stevns fået sin »Børne-Gate«.

Sagspraksis er en ommer

Tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) og forhenværende børneudvalgsformand Janne Halvor Jensen (DF) kræver, at der placeres et ansvar for svigt af udsatte børn.

Mogens Haugaard kræver desuden, at samtlige 5-600 børnesager systematisk skal gennemgås for fejl.

Ønsker uvildig instans

Stevnsbladet har spurgt den tidligere borgmester om ikke han har medansvar, da mange af de sager, som Socialstyrelsens kritiske rapport, er sket da han ledede kommunen.

“Hvorfor placerede du ikke et ansvar, og fik ryddet op i forvaltningens praksis, da du have muligheden som borgmester?”

– Det havde jeg sørme også gjort, hvis jeg havde haft den viden, der skulle til og hvis jeg havde haft flertal i kommunalbestyrelsen. For at have muligheden for at rydde op, skal en borgmester (og øvrige politikere) have den nødvendige viden. Den fik jeg og mine kollegaer ikke. Og det er sagens kerne. Når jeg kræver en uvildig ansvarsplacering, er det jo netop også for at vide, om jeg har fejlet.

“Hvem skal udgøre en sådan “uvildig” instans?

– Det undersøger vi, men det skal være en instans uden for kommunen.

“Hvem skal stå til ansvar, den politiske ledelse eller ledende embedsmænd?”

– En borgmesters nærmeste rådgiver er kommunaldirektøren, lyder svaret.

Kommunaldirektør Per Røner har ingen kommentarer.

Politikere føler sig vildledt

Mogens Haugaard forklarer, at når han og andre politikere spurgte direktionen om enkeltsager på børneområdet og udtrykte mistanke om, at noget var galt, fik de altid at vide, at alt var, som det skulle være og lovgivningen blev overholdt.

– Det kan vi ikke leve med og samtidigt bevare et troværdigt og tillidsfuldt forhold til direktionen. Derfor mener jeg også, at det skal efterprøves og et ansvar placeres. Og peger pilen på mig, er jeg klar til at stå på mål for det. Lyder det fra Stevns tidligere borgmester.

– Direktionen skulle have sikret, at de svar, vi fik på vores forespørgsler var i overensstemmelse med sandheden, siger Mogens Haugaard.

Skyder på embedsmænd

Den tidligere børneudvalgsformand, Janne H. Jensen retter også skytset mod forvaltningen for at have forholdt oplysninger.

– Forvaltningen skulle selvfølgelig have været ærlige overfor os politikere og informeret os om forholdenes egentlige tilstand, så politikere og forvaltning i samarbejde kunne have handlet på udfordringerne, siger hun og fortsætter:

– Når man gentagende gange får af vide af forvaltningen at alt er under kontrol og at lovgivningen bliver overholdt, og man både fra forvaltning og andre politikere ikke får opbakning til at gå ind i enkeltsager, så var det fuldstændig umuligt at komme til bunds og få overblik over i hvilket omfang der var problemer.

Forsonende DF-melding

Både Janne H, Jensen og Mogens Haugaard finder, at der nu skal gøre noget drastisk for at rette op på svigtet af den sårbare børne- og ungegruppe.

-Jeg mener, alle sager 500-600 sager, bør gennemgås systematisk for fejl. Sagen er dybt alvorlig og vi er nødt til at få afdækket alt, lyder det fra den tidligere borgmester Morgens Haugaard.

– I samarbejde og efter vejledning fra Task Forcen bør sagsbunken gennemgås, så man sikrer at alle sager er korrekt behandlet, samtykker Janne H. Jensen, som tilføjer:

– Det klogeste man kan gøre, som jeg også klart går ud fra man gør, er at rådføre sig med Task Forcen, som er nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, og høre dem om hvilke tiltag de vil anbefale, og så rette ind efter deres anbefaling. Hvis man retter ind efter deres anbefaling, tænker jeg at tiltaget burde være tilstrækkeligt, slutter hun.

sky

Se også Borgmester: Jeg vil se fremad

Se også Kritik af Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar