(Last Updated On: 16. marts 2016)

Nyhed-354x157Kommunalpolitiker Jørgen Gregersen (R) anmeldte i efteråret Stevns kommune til arbejdstilsynet for dårligt psykisk arbejdsmiljø på rådhuset i Store Heddinge, herunder Teknik og Miljø. Nu har kommunen fået påbud om at gennemføre en undersøgelse, der skal klarlægge eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø i Teknik og Miljø

STEVNS: Stevns kommune har den 9. marts modtaget afgørelse i relation til Arbejdstilsynets besøg på rådhuset i januar og februar måned. Ved besøget havde tilsynet især fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik & Miljø.

Det var kommunalpolitiker Jørgen Gregersen (R), der i efteråret valgte at anmelde Stevns kommune til arbejdstilsynet for dårligt psykisk arbejdsmiljø på rådhuset i Store Heddinge; specielt på området Teknik og Miljø.

– Jeg er glad for, at jeg brød normen, da jeg anmeldte sagen til arbejdstilsynet. Det gav medarbejderne mulighed for, at give udtryk for deres opfattelse til en ekstern og uvildig instans. Samarbejde er grundlæggende et spørgsmål om tillid. Specielt i denne sag er det nok noget, vi på det politiske niveau ikke har lige nu, men noget vi skal gøre os fortjent til igen, siger Jørgen Gregersen.

Frist til den 1. juli
Af Arbejdstilsynets rapport fremgår det bl.a., at Stevns kommune bliver påbudt at undersøge, hvorvidt der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø i Teknik & Miljø på rådhuset. Stevns kommune får i den forbindelse ligeledes et rådgivningspåbud om at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som er autoriseret på det psykosociale område.

Arbejdstilsynet beder om senest den 22. april i år om at få en tilbagemelding på, hvilken autoriseret rådgivningsvirksomhed Stevns kommune har indgået en aftale med.

Stevns Kommune har dernæst frist frem til den 1. juli 2016 til at efterkomme påbud og rådgivningspåbud og aflevere konklusionerne til Arbejdstilsynet.

Sagen blev her til morgen drøftet i Økonomiudvalget, hvor der var enighed om at tage sagen til efterretning.
rmh

Uddrag fra Arbejdstilsynets begrundelse for afgørelsen om et påbud:

 

“Aktuelt oplever medarbejderne et særligt pres i forhold til at varetage myndighedsrollen, fordi der gennem cirka et år har været et udfordrende samarbejder imellem forvaltningen og det politiske niveau i kommunen.”

“Medarbejderne beskriver, at de står svagere i deres myndighedsrolle, efter at deres faglighed er blevet miskrediteret offentligt, og efter en række eksempler på politisk indblanding i konkrete sager.”

“Centerchefen er sygemeldt med arbejdsrelateret stress gennem 3-4 måneder grundet det udfordrende samarbejde mellem det politiske niveau og forvaltningen.”

“Medarbejderne er meget berørte over den kritik, der er rejst offentligt. De er gråd labile, føler sig på vagt, har ondt i maven og sover dårligt om natten.”

 

 

Skriv en kommentar