(Last Updated On: 4. januar 2021)

Stevns: Antallet af indlæggelser med Corona har været stigende de seneste uger. Når presset stiger på hospitalerne, stiger presset i kommunerne også, fordi flere patienter bliver udskrevet tidligere end ellers.

De patienter skal Stevns drage omsorg for, og derfor har Stevns Kommune nu genaktiveret sit nødberedskab og etableret ekstra sengepladser.

– Vi er nødt til at forberede os, hvis sygehusene må udskrive flere patienter til pleje og omsorg i kommunerne på grund af stor stigning i antallet af Covid-indlagte. Det er patienter, som normalt først ville blive udskrevet, når de kunne klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte fra kommunen, men nu skal de have en sengeplads lokalt. De kan have mange forskellige plejebehov, og nogle kan for eksempel være smittede med Covid-19, fortæller borgmester Anette Mortensen (V) og tilføjer:

– Derfor har vi genaktiveret vores nødberedskab fra forsommeren, hvor vi var klar til at løse opgaven, hvis behovet skulle opstå. Det gjorde det heldigvis ikke dengang, og det håber jeg heller ikke, det gør nu. Hvis det alligevel bliver aktuelt, skal stevnsboerne vide, at vi er parat til at yde den hjælp og støtte, de har behov for.

Det kan desuden blive nødvendigt at justere i den tildelte service til borgerne, hvis det skulle blive nødvendigt at flytte personale til de vigtigste opgaver med det største behov.

Stevns Kommune følger de af regeringen udstedte nødbekendtgørelser, som giver adgang til dette, og som også var gældende under 1. bølge af Corona-smitten i foråret.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har den 23. december udstedt en nødbekendtgørelse, som gør det muligt for kommunerne i begrænset omfang at prioritere blandt kritiske funktioner på socialområdet. Myndighederne får mulighed for at fravige forpligtelser, hvis det for eksempel er nødvendigt for at beskytte mod smitte, eller hvis COVID-19 gør det umuligt at opretholde den normale indsats på socialområdet på grund af den personalemæssige situation.

Som det også var tilfældet i foråret, betragtes det sociale område dog generelt som en kritisk funktion, der skal opretholdes.
rmh

Skriv en kommentar