(Last Updated On: 24. november 2020)

Jeg har boet i Stevns Kommune siden 2001. Det har jeg været glad for. Jeg ville have været endnu gladere, hvis jeg ikke nu for 3. gang skulle beskæftige mig med kommunens hovsa-løsninger.

Første mente kommunen, at man, uden at spørge mig, kunne opføre et busstoppested lige udenfor min ejendom, der ligger alene ud til Stevnsvejen. Det var ulovligt og måtte flyttes med omkostninger for borgerne i kommunen.

Hernæst mente kommunen ikke, det var værd at infomere mig om ændringen på ind- og udkørselsforholdene til min ejendom ifm. udvidelse af Stevnsvejen til nyudstykkelserne i Strøby Egede.

Trofaste læsere kan måske huske, at jeg i juli 2018 måtte til tasterne i Stevnsbladet for at få Stevns Kommune i tale. Det virkede! Herefter fik jeg en skriftlig bekræftelse fra borgmester, Anette Mortensen, om, at min ejendom i forbindelse med vejudvidelsen kun ville blive berørt ved en mindre regulering af min indkørsel, og at der ikke ville komme til at ske en ekspropriation af min grund. Det var rart at få slået fast!

Men hovsa, vejudvidelsen var ikke helt gennemtænkt. Svingbanen har forhindret min nabo i at benytte ind/udkørslen til sin ejendom. Og udsynet ved udkørsel fra min ejendom er nu meget dårlig. Med andre ord, en ren skrivebordsløsning og noget seriøst makværk.

Det syntes Stevns Kommune nu, jeg skal bøde for. De foreslår ekspropriering af et stykke af min grund. Det er jeg overrasket over, dels fordi kommunen i 2018 bekræftede, at der ikke ville blive tale om ekspropriation af min ejendom, dels fordi kommunen selv råder over arealer på den anden side af Stevnsvejen, der med fordel kunne benyttes til at finde en løsning. Kommunen burde fra starten af udstykningerne i Strøby Egede have udtænkt en plan for den betydelige trafikforøgelse. Desværre mener kommunen nu, at det er en privat borger, der skal bøde for kommunens manglende rettidige omhu.

Jeg har foreslået, at kommunen opsætter et vejspejl for at forbedre oversigtforholdene ved min og naboens udkørsel. Så kan kommunen vinde tid til at overveje, hvordan man håndterer den forøgede trafik fra den nye gruppe tilflyttere i Strandroseparken.

Jeg er generelt både idealist og optimist og glad for byens positive udvikling, men i denne sag må jeg tage sortsynet på og konstatere, at Stevns Kommune igen er helt igennem upålidelig.

Christina Liaos
Stevnsvej 124
Strøby Egede

Skriv en kommentar