(Last Updated On: 26. april 2018)

På seneste Økonomiudvalgsmøde blev udvalgets medlemmer orienteret om den verserende sag mellem Forældregruppen, AIK Fonden og Stevns Kommune.

Sagsfremstillingen gav anledning til, at vi – på vegne af Forældregruppen – besluttede at gentage vore synspunkter til borgmesteren, de øvrige ØU-medlemmer og kommunens ledelse.

Vor henvendelse medførte, at borgmesteren erklærede sig inhabil og forlod ØU-mødet på grund af et tæt familiemæssigt forhold til AIK Fondens statsautoriserede revisor. En rigtig beslutning.

Uanset det er kommunen, der beslutter, hvordan en sag skal behandles, havde vi anmodet om, at ØU’s medlemmer ville få mulighed for at realitetsbehandle sagen, frem for blot at blive orienteret. På mødet blev orienteringen taget til efterretning. To medlemmer mente, at Fonden og kommunen skal imødekomme Forældregruppens ønske om aktindsigt, herunder samtlige regnskaber siden Fondens etablering.

Samtidig blev det besluttet, at sagen nu oversendes til Plan, Miljø og Fritid (PMF), for at få en gennemgang af sagen og eventuel ændring af Fondens vedtægter.

Her er vi ved sagens kerne. Vi har gentagne gange anmodet om, at Fonden gøres åben og demokratisk og anmodet om at få indsigt i, om Fondens midler bruges hensigtsmæssigt. Dette er hidtil ikke lykkes.

Tvært imod har AIK Fonden udmeldt, at såfremt Fonden forpligtes til at give indsigt i Fondens detaljerede regnskabsoplysninger, så er der ikke længere nogen fond på grund af lovgivningen vedrørende erhvervsdrivende fonde.

Denne udmelding er ganske uforståelig og betænkelig. Hvordan kan vort naturlige ønske om at få indsigt i, om Fonden forvalter offentlige midler hensigtsmæssigt være årsagen til, at Fonden opløser sig selv?

Nu håber og forventer vi, at PMF’s gennemgang af sagen vil føre til ændringer af Fondens vedtægter, så Fonden bliver åben og demokratisk, og så vi får indsigt i Fondens detaljerede regnskaber.

Advokat Thomas Buus Pedersen
og
Sekretær for Forældregruppen Hardy Javelin

 

Skriv en kommentar