(Last Updated On: 31. oktober 2014)

Borgerservice og bibliotekerne i Stevns kommune har her i efteråret tilbudt kommunens tre folkeskoler at komme ud og undervise dem i NemID og digital postkasse

Besøg-i-skolen

STEVNS: ”Ved besøget fik de unge præsenteret et kort oplæg og skulle derefter enten oprette digitale postkasser eller lave relevante opgaver. Samtidig fik eleverne ”bruger-vejledninger” med hjem, så de, der for eksempel ikke havde NemID ved vores besøg, kunne oprette sig hjemme – eventuelt sammen med forældrene”, siger projektleder Jane Andersen fra Stevns Bibliotekerne.

 Hva’ ska’ jeg med kommunen ?
Stevns Kommune har udlovet biografbilletter til Snurretoppen i Store Heddinge til den folkeskoleklasse på Stevns, hvor der er flest tilmeldt den digitale postkasse. Eleverne har skullet sende en digital besked – netop for både at prøve det, men også som ”bevis” for, at de er oprettet.
Tilbuddet og konkurrencen er en del af projektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen”, som Stevns Kommune deltager i sammen med seks andre kommuner. Projektet går blandt andet ud på at gøre unge mellem 15 og 25 år mere bekendte med deres kommune.

 Digital postkasse til alle over 14 år ?
Når fokus ved skolebesøgene har været på undervisning i netop NemID og digital postkasse, er det, fordi de unge fra 15 år ifølge loven skal have en digital postkasse på enten e-boks.dk eller borger.dk senest den 1. november 2014.
”Vi har haft et virkeligt godt samarbejde med skolerne og har nu været ude på Hotherskolen til kommunens 10. klasse – og Store Heddinge Skoles to 9. klasser”, fortæller Jane Andersen.
Hotherskolens og Strøbyskolens 9. klasser kunne desværre ikke få tilbuddet passet ind i deres planlægning inden 1. november. De er derfor tilbudt undervisning i november måned, hvor undervisningen vil handle om, hvordan man tjekker og passer den digitale postkasse.
”Det har været en virkelig fornøjelse at besøge skolerne – samarbejdet med lærerne har fungeret rigtig godt – og vi er blevet mødt af positive, spørgelystne og søde elever, som syntes, vi kom med noget brugbart”, slutter Jane Andersen, som har besøgt skolerne sammen med Grethe Højen fra Borgerservice.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar