(Last Updated On: 4. januar 2022)

Intern recirkulation af IT

Klima: Finansministeriet har udsendt rapport om grønne indkøb i det offentlige Danmark i 2020.

Det offentlige indkøbs klimaaftryk udgør aktuelt 12 millioner ton drivhusgas, hvoraf cirka 4 millioner ton udledes i Danmark og godt 8 millioner ton udledes uden for Danmark.

Hvert år stiger den samlede mængde elektronik og elektronisk udstyr, vi bruger, med 2,5 millioner tons, oplyser 3 Step IT, som er en international virksomhed, som arbejder med bæredygtige teknologi-løsninger.

Hvordan ser det ud med grøn-it i Stevns Kommune?

Kommunens IT- & Digitaliseringschef Kim Christoffersen oplyser, at Stevns Kommune ikke selv gennemfører udbud af IT-hardware, men indkøber på rammeaftaler gennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI).

SKI’s rammeaftaler på IT-hardware området har typisk en varighed på 3-4 år.

– I udbud af computere, tablets m.m. indgår også evaluering af kvalitet, strømforbrug, miljømærker og livscyklusberegninger. I de sidste mange udbud af hardware er kravene til produkternes bæredygtighed blevet skærpet hver gang, og det er en udvikling, som vil fortsætte fremover, forklarer Kim Christoffersen og tilføjer:

– Derudover har vi en meget miljøvenlig udnyttelse af specielt Pc’ere af ældre dato, da vi recirkulerer dem fra det administrative område til skoleområdet. En normal Pc’s levetid forlænger vi ca. med en faktor 2, hvilket påvirker de totale omkostninger på Pc-udstyr i positiv grad.
sky

Skriv en kommentar