(Last Updated On: 8. januar 2015)

LaeserneSkriverAf: Michael Graakjær, Strøby Egede
Formand SF-Stevns og Folketingskandidat for SF i Faxe og Stevns

Susanne Nielsens sag (Stevnsbladet den 20. december) beviser, at Stevns kommune snarest bør ansætte en borgerombudsmand. Jeg hører med jævne mellemrum fra borgere – både gennem personlige henvendelser og gennem pressen – som føler, at de ikke har fået en uvildig behandling af kommunen.

En borgerombudsmand bør være en uafhængig person, som bør have to opgaver. Den første er at  tilse, at den kommunale administration fungerer i overensstemmelse med lovgivningen og med god forvaltningsskik. Den anden er at gøre det lettere for borgerne at få hjælp og vejledning, at hjælpe med at klage over en afgørelse og at være bisidder i vanskelige sager og sikre, at borgeren forstår afgørelserne. Borgerombudsmanden skal også bruges af forvaltningen som sparringspartner til udvikling af en endnu bedre sagsbehandling.

Kære kommunalbestyrelse! Lad os nu få en borgerombudsmand, så både borgerne og forvaltningen kan komme ud af disse sager med respekt for hinanden og for de afgørelser, som er blevet truffet.

Skriv en kommentar