(Last Updated On: 12. august 2021)

Kommunaldirektør lægger op til mere fleksibelt tilrettelagt arbejde for de offentligt ansatte

Af Klaus Slavensky

Kommunaldirektør Henrik Nielsen: »Jeg vil ikke kalde det hjemmearbejde, men mere fleksibelt tilrettelæggelse af arbejdet.« (Foto: Klaus Slavensky)

Efter coronaen: Siden den 2. august har det været muligt for offentligt ansatte at møde 100 procent ind på jobbet.

Ifølge Finansministeriet er det 600.000 lønmodtagere, der har arbejdet hjemme siden seneste nedlukning, som igen kan møde fuldt ind på arbejdspladsen, og nu er de fleste på vej tilbage til storkontorer og kolleger – også i Stevns Kommune.

Alt personale inddrages

Pandemien og nedlukninger viste, at mange jobs kunne varetages hjemmefra, og flere kommuner er klar til at skabe et anderledes arbejdsliv for sine ansatte på baggrund af de erfaringer, man har fået under coronahjemsendelsen.

– Det vil helt bestemt få en betydning, fortæller kommunaldirektør Henrik Nielsen fra Stevns Kommune til Stevnsbladet, og han uddyber:

– Konkret vi vil arbejde for at afdække ønsker fra medarbejdernes side. Hvilke løsninger skal vi finde frem til, for at det skal kunne fungere, men fremadrettet vil det være naturligt at inddrage hjemmearbejde. Og det er ikke kun rådhuspersonalet det handler om, idet de udgør kun 10-15 pct. af Stevns Kommunes samlede personale. Der er også medarbejdere på skolerne, i daginstitutionerne, plejepersonale og mange andre, forklarer Henrik Nielsen.

Work-life balance

Kommunaldirektøren kunne godt tænke sig, at de erfaringer som personalet har fået under corona-restriktionerne bruges på flere velfærdsområder.

– Meget hjemmeundervisning fungerede godt, og her kunne man måske fastholde de bedste løsninger. Det samme gælder for andre områder, hvor der kan være brug for fordybelse i opgaver i perioder, siger Henrik Nielsen og understreger, at det ikke må medføre velfærdsproblemer mellem borgere og personale.

– Det er vigtigt at der stadig er tid til borgernes fysiske fremmøde. Den nærhed må ikke stoppe. Og det er netop det, som vi skal tale om. Hvordan sikrer vi borgernes behov, og at alt går op i en højere enhed. Personalet skal sikres i forhold til kollegialt sammenhold og det faglige samarbejde skal kunne fungere i de eventuelt nye rammer. Vi har jo set, at mange bliver mere produktive når de ikke forstyrres. Det handler også om work-life balance. Der kan spares på transport mellem hjem og arbejde. Tempoet kan mindskes til fordel for lavere stresstærskel, for der er sammenhæng mellem privatliv og arbejde. Kan vi forbedre dette, så gavner det både medarbejdere, borgere og hele kommunen, siger han.

Færdig plan til nytår

På den korte bane skal afdelinger, lokal ledelse og medarbejdere drøfte hvordan nye arbejdsrammer kan indføres og hvad som er mest hensigtsmæssigt for både rutiner og borgervelfærd.

– I løbet af efteråret vil vi grundigt undersøge og afdække mulighederne og perspektiverne. Men efter nytår vil vi kunne beslutte os for mere faste og langsigtede mål, konkluderer Henrik Nielsen.

Skriv en kommentar